Zarobki w pierwszym roku pracy

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

 

Dane ogólne

Najmłodsi stażem pracownicy, których doświadczenie zawodowe w 2015 roku nie przekraczało dwunastu miesięcy, zarabiali przeciętnie 2 600 PLN brutto miesięcznie. Podana kwota to mediana wynagrodzeń całkowitych brutto. Oznacza to, że połowa z nich zarabiała poniżej, a połowa powyżej wskazanej kwoty. Z kolei 25% najwyżej wynagradzanych pracowników o stażu pracy krótszym niż rok otrzymywało miesięcznie przynajmniej 3 500 PLN brutto. Najniżej opłacane 25% zarabiało natomiast mniej niż 2 040 PLN miesięcznie.

Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy (brutto w PLN)

zarob1

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

 

Najwięcej w IT, najmniej w usługach dla ludności

Spośród pracowników najmłodszych stażem, najwięcej zarabiali w 2015 roku zatrudnieni w branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła bowiem 3 200 PLN brutto miesięcznie. Powyżej ogólnej mediany dla osób o stażu pracy do roku zarabiali jeszcze zatrudnieni w bankowości, przemyśle ciężkim i usługach dla biznesu. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy usług dla ludności i handlu. Więcej danych o zarobkach można sprawdzić za pomocą Mojej Płacy.

Wykres 2. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w wybranych branżach (brutto w PLN)

zarob2

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

 

Programiści na czele

Również pod względem przeciętnych zarobków na poszczególnych stanowiskach w pierwszym roku pracy wyraźnie wybijają się zawody związane z IT. Mediana wynagrodzeń programistów C/C++ wyniosła w 2015 roku 3 775 PLN brutto miesięcznie, a tylko niewiele mniej zarabiali programiści Java i .NET. Tymczasem zarobki sprzedawców/kasjerów czy np. magazynierów były niemal o połowę niższe niż na stanowiskach programistycznych. Więcej danych o zarobkach na konkretnych stanowiskach zawiera narzędzie Moja Płaca.

Wykres 3. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

zarob3

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

 

Najwięksi płacą najwięcej

W 2015 roku pracownikom o najkrótszym stażu najwięcej płaciły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające przynajmniej tysiąc osób. Mediana płac osób w pierwszym roku pracy wyniosła tam 3 000 PLN brutto miesięcznie. Natomiast najmniej płacące mikroprzedsiębiorstwa przeciętnie oferowały takim pracownikom niespełna 2 200 PLN brutto miesięcznie.

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy
w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej mediana 25% zarabia powyżej
mikro (1-9) 1 539 1 800 2 195 2 830
mała (10-49) 2 612 2 000 2 500 3 200
średnia (50-249) 3 299 2 100 2 606 3 493
duża (250-999) 2 106 2 200 2 800 3 500
wielka

(pow. 1 000)

3 339 2 248 3 000 4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

 

Firmy polskie i zagraniczne

Firmy z kapitałem zagranicznym płaciły w 2015 roku pracownikom rozpoczynającym karierę zawodową przeciętnie o 17% więcej. Natomiast 25% najwyżej wynagradzanych pracowników w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiało przynajmniej 4 000 PLN brutto miesięcznie, a 25% najwyżej opłacanych pracowników z firm o przewadze kapitału polskiego otrzymywało więcej niż 3 100 PLN brutto miesięcznie.

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie
przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

kapitał wielkość

próby

25% zarabia poniżej mediana 25% zarabia powyżej
przewaga kapitału polskiego
(pow. 50%)
8 873 2 000 2 500 3 100
przewaga kapitału zagranicznego (pow. 50%) 4 068 2 400 3 000 4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku


Redakcja portalu
wynagrodzenia.pl
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 

Dodaj komentarz