Wyniki konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017”

Znamy już 15 finalistów drugiej edycji konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Eksperci zakończyli ocenianie 104 nadesłanych zgłoszeń. Te, które uzyskały co najmniej 60% możliwych punktów, otrzymały status „Dobrej praktyki”. Wśród nich znalazło się 15 finalistów – w tym roku są to zgłoszenia z co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów.

Finaliści konkursu (wg kolejności zgłoszeń):

 1. Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
 2. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
 3. Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
 5. Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
 7. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
 8. Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie
 9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu – Technikum Nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
 11. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
 12. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
 13. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
 14. Centrum Kształcenia Ustawicznego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu
 15. Zespół Szkól Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

22 maja odbędą się obrady Komisji Konkursowej, która spośród finalistów konkursu wyłoni praktyki nagrodzone oraz wyróżnione. Laureatów poznamy na Gali Konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, która odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Wszystkie instytucje kształcenia zawodowego, które wzięły udział w konkursie, otrzymają zaproszenie na Galę.

Organizatorem konkursu są Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu.

Dodaj komentarz