WSPÓŁPRACA

Informacje ogólne

 • Publikacje zamieszczone na łamach „Edukatora Zawodowego” są nieodpłatne.
 • Artykuły zamieszczone na łamach periodyku są zaliczane do dorobku zawodowego autora. Redakcja na prośbę autora wysyła stosowne zaświadczenie po ukazaniu się materiału na stronie.
 • Redakcja nie podnosi żadnej odpowiedzialności za treść artykułów. Poglądy zamieszczone w publikacjach są opiniami autorów tekstów, nie redakcji.
 • Teksty są publikowane z imieniem i nazwiskiem autora, miejscem pracy, pełnioną funkcją i adresem e-mailowym. Na prośbę autora redakcja może zrezygnować z niektórych informacji.
 • Redakcja ma prawo odmówić publikacji, w przypadku gdy artykuł prezentuje wulgarne i obraźliwe treści, zachodzi podejrzenie plagiatu oraz gdy poziom merytoryczny tekstu jest bardzo niski.
 • Artykuły można wysyłać do nas pocztą elektroniczną: katarzyna.majewska@ore.edu.pl .

Uwagi techniczne

  • Teksty nie powinny przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie). Dłuższe artykuły będą publikowane w kilku częściach.
  • Materiał może być ilustrowany zdjęciami, tabelami, wykresami, rycinami itp.
  • Cytaty w tekście należy umieszczać dokładnie podając ich źródło (imię i nazwisko autora, tytuł cytowanego dzieła, miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania, numer cytowanej strony).

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Redakcja