Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami na przykładzie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

Przy wyborze szkoły średniej gimnazjalistom pomagają rodzice, informatory, doradcy zawodowi oraz wszelkiego rodzaju targi edukacyjne.

 

W opinii pana Krystiana Sadowskiego (wicedyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy), który był jednym z prelegentów podczas konferencji Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego zorganizowanej 19 maja 2016 r. w Warszawie przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej konferencji bardzo dużą rolę w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej odgrywają uczniowie danej placówki, którzy są jej ambasadorami. Współpraca szkoły z pracodawcami przynosi wiele profitów uczniom a tym samym wpływa pozytywnie na renomę szkoły.

Pan Krystian Sadowski na ww. konferencji przedstawił działania, jakie podejmuje dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy w celu rozwoju współpracy z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.

Wycieczki zawodoznawcze do największych firm z branż kształconych w ZSEM to idealny sposób na wskazanie rzeczywistych warunków pracy. Uczniowie mają możliwość zwiedzania takich zakładów jak:

  • fabryka silników Volkswagena,
  • elektrownia Turów,
  • fabryki telewizorów Toshiba oraz LG,
  • centra programowania firm Motorola oraz Nokia.

Z punktu widzenia doradztwa zawodowego jest to znakomita forma ukazania różnych aspektów pracy w danym zawodzie. Bezcenne jest spotkanie z pracownikami firmy, uzyskanie informacji o interesujących zagadnieniach związanych z branżą, zobaczenie najnowocześniejszych laboratoriów a przede wszystkim poznanie warunków rekrutacji i wymagań dotyczących przyszłych pracowników. Większość wyjazdów udało zorganizować się z funduszy unijnych co dla uczniów nie pozostawało bez znaczenia. W swoim środowisku za pośrednictwem portali społecznościowych uczestnicy wycieczek dzielili się wrażeniami z wizyt w zakładach, czym przyczynili się do budowy wizerunku szkoły.

Konkursy zawodoznawcze pozwalają na kontakt pomiędzy pracodawcą a uczniem, wymianę poglądów oraz przedstawienie zainteresowań związanych z zawodem przez uczniów. Uczniowie ZSEM w Legnicy biorą z sukcesami udział w konkursach takich jak „Elektryzująca pasja”, „Elektron”, „Olimpiada Wiedzy Technicznej”. Najlepsi mogą pokazać swoje pasje zawodowe. Często otrzymują oferty praktyk lub pracy po skończeniu szkoły. Sukcesy uczniów odbijają się szerokim echem w mediach lokalnych, co umacnia przekonanie społeczności lokalnej (uczniowie, rodzice, doradcy zawodowi) o wysokim poziomie nauczania szkoły.

Praktyki i staże zawodowe również odgrywają istotną rolę w kształceniu zawodowym. Z punktu widzenia doradztwa zawodowego uczestnictwo w stażach i praktykach pozwala uczniom określić szczegółowo swoje predyspozycje zawodowe. Organizując je należy starać się, aby uczestnicy przeszli przez jak najwięcej działów w firmach współpracujących ze szkołą. Branże elektryczna, elektroniczna oraz informatyczna mają to do siebie, iż w każdej z nich występuje wiele specjalizacji. Pobyt na praktyce i stażu pozwala uczniom odnaleźć się w danej branży i ukierunkować swój rozwój zawodowy pod konkretną specjalność z uwzględnieniem możliwości szybkiego przekwalifikowania się w razie potrzeby. Pozytywne opinie o uczniach naszej szkoły sprawiają, iż znajdują zatrudnienie, co w konsekwencji odgrywa znaczącą rolę przy wyborze szkoły przez gimnazjalistów.

Klasy patronackie od wielu lat wyróżniają ZSEM w Legnicy na lokalnym rynku edukacyjnym. Wieloletnia modelowa współpraca szkoły z niemiecką firmą Winkelmann jest znana większości doradców zawodowych, rodziców i uczniów szkół gimnazjalnych w regionie. Uczniowie klas patronackich otrzymują co semestr stypendia naukowe, pieniądze na podręczniki szkolne oraz ubezpieczenie. Mają zapewnione ubranie robocze oraz praktyki zawodowe wynikające z podstawy programowej w zakładach firmy. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w wycieczkach zawodoznawczych organizowanych przez firmę oraz konkursach zawodoznawczych, gdzie firma funduje cenne nagrody. Oczywiście nie brakuje spotkań z przedstawicielami firmy w celu określenia wymagań i możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Powyższe aspekty sprawiają, że rośnie popularność szkoły.

W opinii Pana Krystiana Sadowskiego to tylko część elementów, które składają się na współpracę z pracodawcami. Dodać należałoby jeszcze doposażenia pracowni szkolnych, uzyskiwanie informacji (szkoleń) przez nauczycieli kształcenia zawodowego, uczestnictwo w targach pracy i zawodów oraz wszelkiego rodzaju forach zawodoznawczych, gdzie poruszane są ważne kwestie dotyczące współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi.

Wszelkie wspomniane formy współpracy przyczyniają się do podniesienia prestiżu szkoły i braku problemów z naborem, co w dzisiejszej sytuacji jest sporym osiągnięciem. Ale największym sukcesem jest to, iż uczniowie dzięki współpracy z pracodawcami bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy.

opr. red. Katarzyna Majewska
red. naczelna „Edukatora Zawodowego”
e-mail: katarzyna.majewska@ore.edu.pl

Dodaj komentarz