Ważne decyzje – wybór szkoły, czyli promocji czas zacząć

W planowaniu działań marketingowych placówki oświatowej oraz podejmowaniu optymalnych decyzji w tym zakresie niezbędne jest poznanie zasad funkcjonowania rynku edukacyjnego. Przy podjęciu decyzji należy kierować się głównie wiarygodnymi prognozami – trendami. Planowanie i podejmowanie decyzji warto wspomagać badaniami rynku edukacyjnego.

W ramach sieci wsparcia NAUKA ZAWODU wspólnie z uczestnikami kursu „Marketing edukacyjny” podjęliśmy w KOWEZiU próbę zbadania rynku edukacyjnego w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów. Do tego celu już po raz drugi wykorzystałem ankietę „Ważne decyzje – wybór szkoły” i przygotowałem raport. Badania te zostały przeprowadzone w miesiącach listopad-grudzień 2015 roku (na terenie całego kraju) przez nauczycieli wśród uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w których pracują lub które wspierają. Udział w badaniu był dobrowolny. Wyniki zostały przesyłane elektronicznie poprzez zamieszczony na platformie edukacyjnej KOWEZiU kwestionariusz.

Cele ankiety i raportu to:

  • próba uzyskania informacji na temat preferencji uczniów i absolwentów w wyborze szkoły/ścieżki edukacyjnej
  • poznanie trendów przy podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki kształcenia w skali całego kraju
  • umożliwienie wykorzystania wyników ankiety w planowaniu działań marketingowych, czyli stworzenia strategii szkoły do planowania działań organizacyjnych oraz realizowania promocji
  • stworzenie możliwości porównania własnych badań prowadzonych przez szkoły w tym zakresie do wyników próby badawczej w kraju
  • stworzenie punktu odniesienia do przyszłych badań dotyczących preferencji uczniów w celu wykorzystania ich w pracy szkoły oraz na szkoleniach związanych z marketingiem
  • wskazanie praktycznych sposobów uzyskiwania aktualnych źródeł informacji o preferencjach przy wyborze szkoły dla uczestników kursu „Marketing edukacyjny”.

Powstały raport przedstawia aktualną informację o tym, czym objęci badaniem uczniowie i absolwenci kierowali się podejmując decyzję o wyborze ścieżki kształcenia.

Raport ten jest materiałem, który może pomóc w planowaniu działań marketingowych (stworzeniu strategii promocji szkoły) oraz prowadzeniu ćwiczeń podczas szkoleń z zakresu marketingu edukacyjnego.

Charakterystyka uczestników ankiety

W ankiecie wzięło udział 825 uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 13 województw.

wybór2

Reprezentowana forma kształcenia osób ankietowanych

Wykres 1. Reprezentowana forma kształcenia

Wykres 1. Reprezentowana forma kształcenia

 

Wiek (klasa) respondentów

Wykres 2. Charakterystyka uczestników ankiety

Wykres 2. Charakterystyka uczestników ankiety

 

Wyniki zaprezentowane są w formie tabelarycznej oraz graficznej. Przy każdym pytaniu dodatkowo przedstawiono zestawienie 7 grup zawierających pokrewne szczegółowe wypowiedzi respondentów. W opracowaniu zrezygnowałem z ocen i komentarzy przedstawionych wyników badań, pozostawiając je Czytelnikowi i uczestnikom kolejnych edycji kursu „Marketing edukacyjny”. Poniżej wybrane elementy raportu „Ważne decyzje – wybór szkoły”.

 

Źródła informacji o szkole

Pytanie: Proszę podać z jakich źródeł Pan/Pani uzyskał/a informację o szkole średniej/ponadgimnazjalnej.

Przy możliwości udzielenia dowolnej liczby odpowiedzi, każdy z ankietowanych wskazał
średnio 3,2 źródła informacji.

 

Tabela 1. Pogrupowane źródła informacji o szkole

Tabela 1. Pogrupowane źródła informacji o szkole

 

Wykres 3. Pogrupowane źródła informacji o szkole ponadgimnazjalnej

Wykres 3. Pogrupowane źródła informacji o szkole ponadgimnazjalnej

 

Wykres 4. Źródło informacji o szkole ponadgimnazjalnej (wskazania szczegółowe)

Wykres 4. Źródło informacji o szkole ponadgimnazjalnej (wskazania szczegółowe)

Co zadecydowało o wyborze szkoły średniej/ponadgimnazjalnej

Pytanie: Co w Pana/Pani przypadku zadecydowało o podjęciu decyzji o wyborze danej szkoły średniej/ponadgimnazjalnej. (Można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi)

Przy możliwości udzielenia dowolnej liczby odpowiedzi, średnio każdy z ankietowanych wskazał 3,9 źródeł uzyskania informacji o szkole.

Liczba osób, która udzieliła odpowiedź a to pytanie: 808

 

Tabela 2. Pogrupowane przyczyny wyboru danej szkoły

Tabela 2. Pogrupowane przyczyny wyboru danej szkoły

 

Wykres 5. Pogrupowane przyczyny podjęcia decyzji o wyborze danej szkoły

Wykres 5. Pogrupowane przyczyny podjęcia decyzji o wyborze danej szkoły

 

Wykres 6. Co zadecydowało o wyborze danej szkoły (grudzień 2015)

Wykres 6. Co zadecydowało o wyborze danej szkoły (grudzień 2015)

 

Czynnik decydujący podczas wyboru szkoły

Pytanie: Jaki u Pani/Pana czynnik okazał się decydujący podczas wyboru szkoły (można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)       Liczba osób, która udzieliła odpowiedzi  na to pytanie: 808

 

Tabela 3. Pogrupowane czynniki decydujące o wyborze szkoły

Tabela 3. Pogrupowane czynniki decydujące o wyborze szkoły

 

Wykres 7. Pogrupowane czynniki decydujące o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wykres 7. Pogrupowane czynniki decydujące o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

 

Wykres 8. Czynnik mający największy wpływ na wybór szkoły (procentowo)

Wykres 8. Czynnik mający największy wpływ na wybór szkoły (procentowo)

 

Osoby podejmujące decyzje o wyborze szkoły 2015/2016

Pytanie: W jaki sposób została podjęta decyzja o wyborze szkoły?

Wykres 9. Osoby podejmujące decyzję o wyborze szkoły

Wykres 9. Osoby podejmujące decyzję o wyborze szkoły

 

W opracowaniu celowo zrezygnowano z oceny i komentowania wyników badań. Pozostawiając je Czytelnikowi oraz uczestnikom kolejnych edycji kursu „Marketing edukacyjny”.

Osoby zainteresowane szczegółowymi wynikami ankiety mogą zapoznać się z pełnym raportem zamieszczonym w sieci wparcia NAUKA ZAWODU:

RAPORT Z ANKIETY W ROKU SZKOLNYM 2015_16 – Ważne decyzje – wybór szkoły.pdf

Wyniki te można porównać z wynikami pierwszej ankiety zamieszczonej w raporcie:

RAPORT Z ANKIETY W ROKU SZKOLNYM 2014_15 – Ważne decyzje – wybór szkoły.pdf

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w przeprowadzeniu kolejnej trzeciej edycji ankiety  Ważne decyzje – wybór szkoły edycja 3 – 2016 rok

Zachęcamy także do komentowania przestawionych wyników na forum dyskusyjnym „Narzędziownia – nauki zawodu” w sieci wsparcia NAUKA ZAWODU

Forum dyskusyjne – Narzędziownia nauki zawodu

http://moodle.koweziu.edu.pl/mod/forum/view.php?id=54

 

Bogdan Kruszakin
Wydział Doskonalenia Nauczycieli KOWEZiU
e-mail: B.kruszakin@koweziu.edu.pl

Dodaj komentarz