VI Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w Zawodzie”

W dniach 8-9 marca w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbył się konkurs „Sprawny w zawodzie” dla techników technologii drewna i stolarzy.

Celem konkursu jest:

 • umożliwienie rywalizacji uczniów klas w grupie zawodowej stolarskiej oraz klas technikum drzewnego,
 • wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych oraz wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego,
 • zwrócenie uwagi na uczniów szczególnie zdolnych,
 • umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymiana doświadczeń.

Konkurs adresowany jest do uczniów programowo najstarszych klas o profilu stolarz oraz technik technologii drewna.

Uczestników oraz ich nauczycieli, przedstawicieli władz oświatowych i lokalnych, sponsorów i wszystkich zaproszonych gości powitał ks. Dyrektor Zenon Latawiec oraz Dyrektor Zakładu Salezjańskiego – Ks. Dariusz Bartocha.

Konkurs składał się z dwóch części:  teoretycznej, która trwała godzinę oraz praktycznej – czterogodzinnej. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z kilkudziesięciu zadań. W części praktycznej wykonywali za pomocą obróbki ręcznej element z drewna litego zgodnie z otrzymanym rysunkiem oraz rozwiązywali ćwiczenie polegające na wykazaniu się umiejętnościami rozpoznawania gatunków drewna, rodzaju narzędzi, rodzaju obróbki i materiału lub typu konstrukcji.

Po zakończeniu prac jury nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursów połączone z wręczeniem okolicznościowych dyplomów i nagród rzeczowych dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych. Wręczono również dyplomy uczestnictwa i upominki wszystkim uczniom, uczestnikom konkursów oraz ich opiekunom.

 

WYNIKI

 

VI Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w Zawodzie”

KONKURS – SPRAWNY W ZAWODZIE PARKIECIARZ

I miejsce – Marcin Potoczny – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

II miejsce – Marcin Pękala – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie

III miejsce – Rafał Masłowski – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

KONKURS – SPRAWNY W ZAWODZIE STOLARZ

I miejsce – Marcin Potoczny – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

II miejsce – Bartłomiej Burkiert – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

III miejsce – Sławomir Kania – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

I wyróżnienie – Rafał Masłowski – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

II wyróżnienie – Michał Rudner – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

 

VI Ogólnopolski Konkurs „Sprawny w Zawodzie” – Technik Technologii Drewna

KONKURS – SPRAWNY W ZAWODZIE PARKIECIARZ 

I miejsce – Adam Oliwa – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

II miejsce – Wojciech Jałowiczor – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

III miejsce – Mateusz Puzik – Publiczne Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

 

KONKURS – SPRAWNY W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

I miejsce – Maciej Florczak – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

II miejsce – Wojciech Jałowiczor – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

III miejsce – Tomasz Siepak – Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

I wyróżnienie – Bartosz Pudełko – Publiczne Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

II wyróżnienie – Adam Oliwa – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa
Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty
Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec
Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński
Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
Dziekan Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Bartłomiej Mazela
Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW prof. d r hab. Krzysztof Krajewski
Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
Inspektor Inspektorii Krakowskiej ks. Adam Parszywka

 

Partnerami wydarzenia byli:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Technologii Drewna
 2. Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział Technologii Drewna
 3. Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy – reprezentowane przez Prezesa – Pana Dariusza Kozerę
 4. Uniwersytet Przyrodniczy – Wydział Technologii Drewna
 5. INTEGRAL – reprezentowany przez Panią Elżbietę Gaj-Login
 6. PALLETTE CAD
 7. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy – reprezentowane przez Pana Zygmunta Zenca – Sekretarza Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy
 8. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
 9. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
 10. Stowarzyszenie Dom Drewniany

 

Patronat Medialny nad wydarzeniem objęli:

Biznes Meble.pl 
 Drewno.pl 
 E-handel Drewnem 
 Gazeta Przemysłu Drzewnego Kurier Drzewny Lakiernictwo Przemysłowe 
 Profesjonalny Parkiet – Fachowe Pismo Dla Branży Parkieciarskiej 
 Przemysł Drzewny

Ks. Zenon Latawiec
Franciszek Synowiec
Ewelina Matyjasik-Lewandowska

Dodaj komentarz