Uczymy zawodowców – Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim

Początki szkoły sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy to na jej potrzeby został oddany zabytkowy pałac w Janowie, który otwierał swoje podwoje dla uczniów aż do 2012 roku. Obecnie Zespół Szkół Agrotechnicznych w skład którego wchodzi Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w Mińsku Mazowieckim. Przekonanie, że profile kształcenia opierać się muszą na aktualnych potrzebach rynku pracy powodowało liczne zmiany w organizacji placówki.

Obecnie szkoła kształci ponad 430 uczniów w takich zawodach jak: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności – cukiernik, kelner oraz kucharz w zasadniczej szkole zawodowej.

Wysoka jakość kształcenia zapewniona jest przez ciągle unowocześnianą bazę szkoły. Obecnie uczniowie mają do dyspozycji 16 sal lekcyjnych do kształcenia ogólnego a także 6 sal gdzie zdobywają umiejętności praktyczne. Uczniowie architektury krajobrazu swoje projekty tworzą w pracowni kreślarskiej, ci którzy wybrali technikum kształcące w zawodzie kelner i kucharz uczą się w pracowni obsługi konsumenta, technikum hotelarskie szlifuje swoje umiejętności praktyczne w specjalnie dla nich przygotowanej jednostce mieszkalnej natomiast zajęcia uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych odbywają się w pracowni gastronomicznej. Dodatkowo młodzież może korzystać z w pełni wyposażonej siłowni, biblioteki wraz z czytelnią oraz dwóch pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, wyposażonych w specjalistyczne oprogramowania wykorzystywane w nauczanych zawodach. Mowa tu o oprogramowaniu do projektowania ogrodów i terenów zieleni Auto CAD, oprogramowaniu komputerowe do księgowości – Symfonia oraz do prowadzenia recepcji – Chart hotel. Obecnie tworzona jest nowoczesna dwupoziomowa pracownia gastronomiczna z ogólnodostępnym bistro, w którym uczniowie szkoły będą mieli możliwość zakupić obiady przygotowane przez swoich kolegów i koleżanki.

Nie można zapomnieć o wyjątkowej kadrze pedagogicznej, która jest zgranym zespołem ambitnych i otwartych na nowy sposób myślenia ludzi – w 50% to osoby z najwyższym stopniem awansu zawodowego. Nauczyciele ZSA stale podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą umiejętności, uczestnicząc w wielu szkoleniach i projektach, np.: „Argo na 6”. „Zagospodarowanie zielonych dachów i ściany wertykalne” czy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”, które odbyły się w Niemczech, „Nauczyciel XXI wieku”, „Czas na nas”, „Doskonalenie chlebem powszednim nauczyciela zawodu” i wielu innych.

Fakt, że Zespół Szkół Agrotechnicznych jest szkołą stosunkowo niewielką, ale dysponującą dobrą bazą, umożliwia indywidualne podejście do każdego. Bezpieczeństwo uczniom zapewnia monitoring oraz nowoczesny system Kontroli Dostępu.    

Zespół Szkół Agrotechnicznych pełni również funkcję Ośrodka Egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych w szkole zawodach w czasie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Stawiamy na praktykę

Wiedząc jak ważne są umiejętności praktyczne, staramy się urozmaicać zajęcia, które ich uczą. Część prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły, część zajęć w kształceniu zawodowym praktycznym uczniowie odbywają w siedzibach firm, z którymi współpracuje szkoła. Umożliwia to młodzieży stawianie pierwszych zawodowych kroków pod okiem fachowców i opieką nauczycieli. Jest to również doskonały moment na weryfikację (często wyidealizowanych) wyobrażeń o zawodzie, jak również poznanie specyfiki pracy od środka. To sposób, który pozwala na sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce.

Przed podjęciem współpracy starannie weryfikujemy nowe miejsca szczególnie pod kątem bazy, jaką dysponują firmy oraz możliwości, jakie daje nauka u praktyków zawodu. Zależy nam, by uczniowie, których kierujemy na praktyki, mieli zapewniony dostęp nie tylko do nowoczesnego sprzętu, urządzeń, programów wykorzystywanych w branży, ale też praktycznej wiedzy, kontaktu z pracownikami i pracy w ich zespole. To nieodzowne by poznali rynek pracy, specyfikę zawodu i podnieśli swoje umiejętności praktyczne.

Podczas praktyk nasi uczniowie goszczą w hotelach Cavo Maris Beach Hotel w Protaras  oraz Parafian Park  Holiday Village w Paphos na Cyprze, w hotelach grupy Esperia oraz Sheraton na Rodos i Krecie oraz w Austrii. W ramach praktyk zawodowych współpracujemy również z warszawskimi hotelami takimi jak: Sheraton, Westin, Mariott, Novotel, Intercontinental, Holiday Inn, Jan III Sobieski, Orbis czy Bristol. W przypadku uczniów technikum architektury krajobrazu współpracujemy z centrami ogrodniczymi: Klon, Dom i ogród oraz wieloma innymi.

Staramy się też rozszerzyć ofertę praktyk zagranicznych o nowe miejsca. W tym roku nasi uczniowie wyjadą na praktykę do hotelu na greckiej wyspie Kos.

Projekty unijne

Jednym z naszych działań, które świadczą o tym, iż praktyka w nauczaniu zawodu jest dla nas niezwykle istotna jest przystąpienie do projektu „Stawiamy na kompetencje” (Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego), którego celem było zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy. Przez dwa lata uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, które odbywały się dwa razy w miesiącu oraz wyjeżdżali na liczne wycieczki zawodowe. Uczniowie uczyli się tego, co najbardziej przyda im się w przyszłej pracy: języka angielskiego, matematyki, florystyki, przygotowywali się do egzaminu zawodowego w zawodach hotelarz, kucharz, technik agrobiznesu oraz architektury krajobrazu.

Z projektu skorzystali nie tylko uczniowie nim objęci. Do dziś na naszym terenie można podziwiać jedyną w regionie kolekcję botaniczną, której utworzenie było możliwe dzięki pozyskanym funduszom. Powstały cieszące swoim pięknem oko rabaty tematyczne: Galeria Traw, Runo Zadarniające, Berberys – Zachowaj dystans!, Rozchodnik i przyjaciele, Zjedz mnie – Ulecz się, Ku uciesze ptactwa, Pod niekoniecznie czerwoną jarzębiną, Taniec fioletu i żółci oraz najnowsza Rabata Japońska. Dziś jest miejscem, gdzie spędza się przerwy, realizuje zajęcia plenerowe i sprawdza praktyczne umiejętności uczniów. W planach mamy organizację lekcji otwartych oraz warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej z wykorzystaniem naszej kolekcji.

Projekt ,,Stawiamy na kompetencje’’ pozwolił na zakupienie wielu pomocy dydaktycznych m.in. programów komputerowych Gardenphilia Designer PRO, Symfonia,  sprzętu ogrodniczego, komputerowego oraz materiału  roślinnego.

Kolejnym projektem unijnym realizowanym w szkole w latach 2009-2011 była „Szkoła kariery”. Jego celem było wprowadzenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej uczniów naszej szkoły.

W ramach projektu w ZSA powstał Szkolny Ośrodek Kariery, w którym wykłady, warsztaty i porady obejmowały tematykę związaną z projektowaniem ścieżki zawodowej uczniów. Dla uczniów Technikum Agrobiznesu utworzono Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, Kurs Zarządzania Firmą, Klub Przedsiębiorczości „Impuls” oraz Koło Młody Księgowy. Dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu utworzono: Koło Architektury Krajobrazu oraz Koło Florystyczne. Dla Technikum Hotelarskiego stworzono: Szkolną Internetową Grę Giełdową, Koło Informatyczne, Koło Hotelarzy oraz Kurs Barmański. W ramach projektu przygotowano kilka imprez okolicznościowych: wigilię, spotkanie wielkanocne, sympozjum, Święto Kwiatów.

Dzięki projektowi „Der Tag” możliwe było zorganizowanie w szkole na bardzo wysokim poziomie dnia niemieckiego z udziałem zaproszonych gimnazjalistów, którzy wraz z uczniami naszej szkoły za pośrednictwem gier, zabaw i wykładów poznawali kulturę, zwyczaje i kuchnię zachodnich sąsiadów.

Kolejnym planowanym przez nas projektem, do którego chcemy dołączyć wraz z naszymi uczniami już w maju br. jest europejski „Erasmus+”. W ramach programu uczniowie klas technikum architektury krajobrazu wyjadą na dwutygodniowy staż do miejscowości  Melivoia w Grecji.

W czerwcu br. dzięki międzynarodowej organizacji o nazwie Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży w naszej szkole gościć będziemy uczniów szkoły niemieckiej, którzy wraz z uczniami klasy II technikum kształcącego w zawodzie kelner będą poznawali polską kulturę oraz kuchnię. W grudniu natomiast w ramach wymiany nasi uczniowie wyjadą do Niemiec.

Partnerzy na wagę sukcesu – klasy patronackie

 

Jednymi z naszych najbardziej prestiżowych partnerów są światowej klasy hotele: Sheraton i Westin, które pod szyldem sieci hoteli Starwood objęły patronatem jedną z klas technikum kształcącego w zawodzie kelner. W 2013 roku została podpisana umowa, zgodnie z którą uczniowie przez jeden dzień w tygodniu odbywają zajęcia pod okiem nauczyciela zawodu oraz profesjonalisty – przedstawiciela hotelu. Klasa STARWOOD staje się chlubą naszej szkoły. W ramach współpracy przedstawiciele hotelu przeprowadzają dwa razy w roku szkolenie z zakresu hotelarstwa skierowane do uczniów oraz nauczycieli zawodu.

W 2014 roku szkole udało się pozyskać kolejnego partnera, jakim jest sieć hoteli Double Tree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw. Umowa patronacka obejmuje klasę I technikum hotelarskiego realizującą program zajęć z przedmiotu pracownia hotelarska w ich siedzibie. Klasa HILTON dostała niepowtarzalną możliwość sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności pod okiem fachowców z hotelu Hilton.

Impreza o zasięgu lokalnym – Święto Kwiatów

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami, pracodawcami czy instytucjami podejmujemy wiele różnych inicjatyw. Jedną z nich jest Święto Kwiatów, impreza plenerowa, która od lat wpisuje się w kalendarium największych wydarzeń powiatu. Jest to festyn rodzinny, który integruje społeczność Mińska Mazowieckiego i okolic w otoczce zabawy, muzyki i zapachu wiosennych kwiatów. W przygotowywanie Święta Kwiatów są zaangażowani nie tylko pracownicy szkoły oraz współpracujące firmy, ale także uczniowie i ich rodziny.

Szkolny doradca zawodowy w pełnej gotowości

Od początku roku szkolnego 2014/2015 w ZSA działa szkolny doradca zawodowy, który zajmuje się doradztwem i poradnictwem w sferze edukacyjno-zawodowej. Na potrzeby naszych uczniów zapewnia odpowiednie materiały i opracowuje metody, które mogą pomóc młodym ludziom zaplanować przyszłą karierę zawodową.

Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego odbywają się dwa razy w tygodniu dla chętnej grupy uczniów. Podczas nich młodzi ludzie przygotowywani są na pierwszy kontakt z rynkiem pracy, poznają reguły, jakie nim rządzą, a także wyposażani są w wiedzę, umiejętności, które pomogą im zacząć realizować własną drogę kariery.

Dzięki działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego uczniowie wchodzą w dorosły świat bez strachu, nie przepełnieni ignorancją, a wiedzą jak sobie radzić z urzędami pracy, pracodawcami, czy pracownikami. Konfrontując swoje dziecięce wyobrażenia z rzeczywistością, często zmieniają koncepcję przyszłej kariery, a kierowani przez nauczyciela z doświadczeniem w doradztwie zawodowym nie zostają z pustką, tylko z nową wizją przyszłej pracy, która dostosowana jest do ich umiejętności, predyspozycji, a przede wszystkim wynika z ich pasji. Dzięki tym zajęciom stają się świadomi kierunku, w którym chcą zmierzać.

Zespół Szkół Agrotechnicznych najlepszym wyborem

ZSA jest szkołą, która stara się pogodzić ze sobą koncepcję rozwojową uczniów, specyfikę pracy szkoły i oczekiwania środowiska lokalnego. By nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do wykonywania przyszłego zawodu, staramy się pozyskać czynnych zawodowo pracowników z branży gastronomicznej na stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu. By wyróżnić naszą szkołę spośród innych wprowadzamy również autorskie programy nauczania w kształceniu zawodowym.

Nie zamykamy się na opinie naszych uczniów, przyjacielska atmosfera pozwala im bez problemu wyrażać swoje zdanie na temat wprowadzanych zmian w szkole, przyszłych planów czy istniejących rozwiązań. Staramy się poznać ich oczekiwania i potrzeby oraz prowadzić placówkę uwzględniając te czynniki.

Chcemy, by nasi uczniowie byli aktywni, empatyczni, angażowali się w inicjatywy. Przykładem takich działań jest ich pomoc w organizowaniu Święta Kwiatów, uczestnictwo w licznych konkursach np. Drzewo roku, OW i UR, szkolnych akcjach np. sadzenie Drzewa Wolności, Ratujmy kasztanowce a także wielu projektach edukacyjnych.

By dowiedzieć się więcej o działalności Zespołu Szkół Agrotechnicznych, zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.zsa.pl/

{gallery}MINSK{/gallery}

Tekst i zdjęcia:
Danuta Miroszewska
dyrektor ZSA
d.miroszewska@zsa.pl
Iwona Kowalczuk-Bekiesza
wicedrektor ZSA
i.kowalczuk-bekiesza@zsa.pl

 

 

 

Dodaj komentarz