Trenowanie umysłu

Książka zawiera zestaw ćwiczeń – kart prac razem z podanymi rozwiązaniami – mających na celu pomoc osobom z zespołami otępiennymi. Ćwiczenia zostały opracowane na podstawie doświadczeń autorek zdobytych podczas wieloletniej pracy zawodowej, oraz fachowej literatury (wyszczególnionej w Bibliografii). Ich wykonywanie przyczynia się do:

 • spowolnienia postępu choroby,
 • poprawy bądź zachowania na dotychczasowym poziomie funkcji poznawczych,
 • zmniejszenia zaburzeń zachowania,
 • poprawy funkcjonowania w społeczeństwie.

Książka Trenuj umysł… adresowana jest do: terapeutów, pedagogów, psychologów, neurologopedów, opiekunów osób z zaburzeniami pamięci.

Tytuły dziesięciu rozdziałów książki wskazują na rodzaj ćwiczeń w nich zawartych:

 1.  Ćwiczenia z rysunkiem.
 2. Ćwiczenia z kalendarzem.
 3. Ćwiczenia na zapamiętywanie.
 4. Ćwiczenia językowe.
 5. Anagramy.
 6. Wykreślanki, krzyżówki.
 7. Ćwiczenia z wykorzystaniem przysłów i piosenek.
 8. Ćwiczenia geograficzne.
 9. Ćwiczenia matematyczne.
 10. Ćwiczenia oparte na skojarzeniach.

Autorki opracowały ćwiczenia bazujące na wiedzy ogólnej, o zróżnicowanej tematyce i wielu poziomach trudności, które utrwalają nabyte wcześniej zdolności oraz umożliwiają rozwijanie nowych. Przeznaczone są dla osób w różnych stadiach zaawansowania choroby i w różnym wieku, do pracy indywidualnej i w grupie. Prowadzący może modyfikować i łączyć ćwiczenia, dostosowując je do rozpoznanych potrzeb. Przykłady zadań zamieszczonych w wymienionych rozdziałach książki: Z czym kojarzy ci się dany obrazek?; Co ile lat jest rok przestępny?; Przeczytaj, zapamiętaj poniższe wyrazy i spróbuj je powtórzyć: WAZON…; W poniższym tekście znajdź, podkreśl, a następnie popraw błędy: I tu, jakkolwiek…; Z podanych liter ułóż żeńskie imiona: TAAGA…; W podanych wyrazach podkreśl literę Ł: SAŁATA…; Przypomnij sobie i uzupełnij poniższe przysłowia: 1. Niedaleko pada ..…… od…; Wymień: POLSKIE RZEKI…; Wpisz słownie: 23…; W puste miejsca wstaw brakujące litery: Z_G_R_K… Proponowane ćwiczenia polegają na rozwiązaniu anagramu, krzyżówki, równania…, uzupełnieniu zdania, dokonaniu skojarzeń itp. w oparciu o posiadaną podstawową wiedzę matematyczną, geograficzną czy polonistyczną.

Wśród zalet książki można jeszcze wymienić: przejrzystość i czytelność kart (m.in. format A4, wielkie litery; czcionka – duża, pogrubiona, podkreślona) oraz możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez chorego w domu z pomocą rodziny.

Książka Trenuj umysł… zasługuje na uwagę, gdyż prezentuje proste i skuteczne sposoby utrzymania dobrej kondycji umysłowej oraz radzenia sobie z dysfunkcjami mózgu. Gimnastykować umysł powinny osoby chore, jak też zdrowe w ramach działań profilaktycznych. Systematyczność i wykonywanie coraz trudniejszych ćwiczeń gwarantują większe efekty w zakresie usprawnienia pamięci i zdolności intelektualnych. Dlatego warto zacząć ćwiczyć już od dziś.

Małgorzata Koroś

nauczyciel konsultant

Wydział Programów Nauczania KOWEZiU

e-mail: m.koros@koweziu.edu.pl

Dodaj komentarz