Święto Pracy i Płacy, czyli ile pracują i zarabiają Europejczycy

W XXI wieku nadal spotykamy się z nieludzkim traktowaniem pracowników, pracą za 1 USD dziennie i 12-godzinnym dniem pracy. Wszystko to nie dzieje się tylko w Afryce czy też w Azji, ale również w Europie. Takie praktyki są nielegalne i nie są ujmowane w statystykach prowadzonych przez narodowe i międzynarodowe urzędy.

Z wybranych krajów europejskich w 2014 roku najdłużej pracowali mieszkańcy Turcji – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Średni tygodniowy czas pracy osoby, która była zatrudniona na pełen etat, wyniósł 51,4 godziny. Mimo że Turcy pracują tak długo, średnia ich miesięcznych wynagrodzeń jest jedną z najniższych w zestawieniu. Przeciętnie otrzymują oni 590 EUR netto na miesiąc. Prawie cztery i pół razy wyższe średnie pensje dostają mieszkańcy Islandii – 2 635 EUR netto miesięcznie. Mieszkańcy tego kraju również długo pracują – przeciętnie 44,8 godzin tygodniowo. Zatrudnieni na pełen etat Polacy przeciętnie spędzają w pracy 42,4 godziny. Oznacza to, że przy 40 godzinnym tygodniu pracy, 2,4 godziny są to nadgodziny. Przy czym nasze średnie miesięczne zarobki w przeliczeniu wynoszą 634 EUR netto miesięcznie.

Tabela 1. Średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają w pracy pracownicy etatowi w wybranych państwach oraz ich średnie miesięczne wynagrodzenie (netto w EUR*)

średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają
w pracy pracownicy etatowi
średnie wynagrodzenie netto w EUR średnia tygodniowa liczba godzin, jaką spędzają w pracy pracownicy etatowi średnie wynagrodzenie netto w EUR
Turcja 51,4 590 Belgia 41,4 2 233
Islandia 44,8 2 635 Bułgaria 41,2 325
Grecja 44,2 1 262 Węgry 40,9 532
Austria 43,0 2 320 Holandia 40,9 2 794
Szwajcaria 43,0 5 131 Estonia 40,8 833
Wielka Brytania 42,9 2 810 Luksemburg 40,8 3 188
Portugalia 42,8 1 057 Szwecja 40,8 2 826
Polska 42,4 634 Francja 40,5 2 224
Słowenia 41,9 994 Włochy 40,5 1 736
Czechy 41,8 726 Irlandia 40,3 2 284
Słowacja 41,7 665 Finlandia 40,0 2 480
Hiszpania 41,6 1 679 Norwegia 39,1 3 850
Niemcy 41,5 2 315 Dania 38,8 2 752

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu

*dane z 2014 roku

Na samym końcu zestawienia znalazły się kraje skandynawskie, w których przeciętne wynagrodzenia są wysokie i tygodniowy czas pracy oscyluje w okolicach lub nawet nie przekracza 40 godzin. Najkrócej pracują Duńczycy – przeciętnie 38,8 godziny tygodniowo, Norwedzy – 39,1 godziny, a Finowie – 40 godzin. Z tej trójki najwyższe średnie zarobki otrzymują mieszkańcy Norwegii – 3 850 EUR netto. Jednak niewiele niższe przeciętne pensje otrzymują mieszkańcy Danii i Finlandii – ich średnie wynagrodzenia wynoszą kolejno – 2 752 EUR i 2 480 EUR miesięcznie.

Ewelina Jurczak
źródło: wynagrodzenia.pl
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014 (http://wynagrodzenia.pl/obw.php)

 

 

Dodaj komentarz