Seminarium Cross Border

Cross Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities Poczdam (Niemcy), 1-2 czerwca 2016 r.

W dniach 1-2 czerwca 2016 r. w Poczdamie (Niemcy) odbyło się 11. seminarium Cross Border, organizowane w ramach działania sieci Euroguidance (EG). Seminarium Cross Border to dwudniowe spotkanie teoretyków i praktyków doradztwa edukacyjno-zawodowego, którego celem jest wymiana doświadczeń zawodowych, poznania nowych narzędzi i metod pracy.

 

Tegoroczna edycja seminarium zorganizowana była przez zespół EG z Niemiec. Współorganizatorami seminarium były zespoły EG z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier. Ponadto, w seminarium uczestniczyli również eksperci z Belgii, Finlandii, Szwecji i USA.

 

W seminarium EG Polska (sektor edukacji) reprezentowali:

 • Jerzy Bielecki – WPZ (dawnego) KOWEZiU,
 • Jakub Niewiński – ekspert zatrudniony przez KOWEZiU do przeprowadzenia warsztatów.

 

Temat tegorocznej edycji seminarium Cross Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities związany był z aktualną sytuacją w Europie, która boryka się z problemem napływu dużej liczby imigrantów politycznych i ekonomicznych oraz ich trudnościami adaptacyjnymi do reguł i norm panujących w krajach Unii Europejskiej, do których przybywają imigranci. Szczególne trudności adaptacyjne mają imigranci, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z innymi kulturami i są mocno osadzeni w swej tradycji.

 

Seminarium rozpoczęło się sesją plenarną, podczas której z prezentacjami wystąpili międzynarodowi eksperci oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej:

 • Sascha Meinert, Dyrektor Institute for Prospective Analyses w Berlinie,
 • Mika Launikari – M.Sc.Econ. & PhD Candidate (Education), Uniwersytet w Helsinkach,
 • Gloria Barilari, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Komisja Europejska.

 

W swym wystąpieniu, Challenges of Migration in a Global Perspective, S. Meinert zwrócił uwagę, że migracje na świecie nie są nowym zjawiskiem. W latach 1820-1950 do USA wyemigrowało około 1/3 populacji Europejczyków, głównie z powodów ekonomicznych, niestabilnej sytuacji politycznej i działań wojennych. Powody dla migracji, które obserwujemy współcześnie, pozostają niezmienne. Aktualnie najczęściej wybieranym kierunkiem migracji jest południe Europy. Po przedostaniu się drogą morską do Grecji lub Włoch, albo drogą lądową przez Turcję, migranci najczęściej kierują się do Niemiec. S. Meinert wspomniał również, iż współczesnej emigracji nieodłącznie towarzyszy śmierć. Tylko w samym 2015 r. w kanale przerzutowym przez Morze Śródziemne zginęło 3 770 osób. S. Meinert zwrócił również uwagę, że kraje UE, ze względu na swoje położenie geograficzne oraz warunki społeczno-ekonomiczne, nadal będą atrakcyjnym kierunkiem dla migrantów. Szczególnie podkreślił, że jedną z przyczyn współczesnego problemu migracyjnego w Europie była stosowana przez wiele lat przez część krajów UE „narracja zaproszenia” dla wszystkich potrzebujących pomocy.

 

W kolejnym wystąpieniu, M. Launikari, Navigating diversities, building upon similarities – Guidance in the era of globalisation, zwrócił uwagę, że sytuacja uchodźców jest szczególnego rodzaju. Uchodźcom towarzyszy poczucie straty, traumy ale też i niepewność jutra, życia w nowym miejscu. Uchodźcy najczęściej opuszczają swój kraj w pośpiechu, zabierając tylko najbardziej potrzebne przedmioty lub te, z którymi związani są sentymentalnie. Bardzo często zdarza się, że uchodźcy nie zabierają dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie. Zdarza się też tak, że nawet jeśli je posiadają to są wydane w ich rodzimym języku, co stanowi problem z tłumaczeniem, albo trudno jest je odnieść do dokumentów kraju przybycia i porównania posiadania kwalifikacji. Nie jest jednak tak, że osoby te tracą przez to swoje kwalifikacje – mają jednak swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności, talenty. Rolą doradcy zawodowego może być pomoc takiej osobie czy posiada stosowne dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje i wykształcenie. Natomiast, jeśli dana osoba posiada doświadczenie czy kwalifikacje zawodowe, które są nieudokumentowane, to doradca może pokierować osobę do odpowiednich instytucji, aby je potwierdzić, zwalidować lub uzupełnić kwalifikacje. Natomiast od doradcy zawodowego wymaga się szczególnych kompetencji do pracy z osobami odmiennymi kulturowo. Przede wszystkim doradca zawodowy musi umieć postrzegać ludzi nie przez pryzmat stereotypów/wyznania/koloru skóry, a przez ich potencjał, wiedzę i kompetencje.

 

G. Barilari w swej prezentacji, The Erasmus+ Online Linguistic Support for Refugees, przedstawiła koncepcję utworzenia nowego narzędzia on-line wspomagającego naukę języka obcego. Pilotażowo, narzędzie będzie dedykowane do nauki języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego. W kolejnych etapach prac nad rozbudową narzędzia planuje się rozszerzenie narzędzia o inne języki, w tym m.in. polskiego. Planuje się, że podczas pilotażu z narzędzia skorzysta około 100 tys. uchodźców. W przyszłości z narzędzia będą mogli też korzystać studenci.

 

Po części plenarnej seminarium miały miejsce warsztaty. Prowadzone były one przez ekspertów z krajów współorganizujących seminarium i osoby w nich uczestniczące miały sposobność poznania różnych strategii pracy z osobami odmiennymi kulturowo, mniejszościami i migrantami. Uczestnicy mogli wybrać cztery spośród następujących warsztatów:

 • Back and Forth – Career Guidance between Cultural Borders,
 • Guidance and support in the area of education for non-native speakers in the Czech Republic,
 • Meaning of ethnic identity in our biography,
 • Current Challenges of Integrating Refugees in the EU,
 • Making Use of Diversity: Alternative Scenarios for the Future Labour Markets in Europe,
 • Innovative approaches for the labour market integration of refugees,
 • Developing Inter-Cultural Competences,
 • Competence Cards – A toolbox for competence-oriented learning and career guidance for migrants,
 • From One Step Behind – Integrating Migrants and Disadvantaged Young People,
 • Lots of History, the same Dignity, You and Me – Are We responsible for Others?,
 • Multicultural Counselling Competences. The role of social-emotional learning,
 • Solution focused dialogues – resources across cultures,
 • RESPONSIBLE MIND – How to develop tools in career guidance and applications of coaching and mentoring in practice. Happiness is on the other side of fear,
 • Career guidance for social inclusion of minorities: Pilot programs for young Roma.

 

Tegoroczna edycja seminarium Cross Border, podobnie jak poprzednie, była udana, a warsztaty inspirujące i tworzące przestrzeń nie tylko do nauki, ale także do wymiany doświadczeń.

 

Prezentacje i materiały z seminarium Cross Border dostępne są pod adresem: http://euroguidance-cross-border-seminar-2016.de/

 

Opracowanie: Jerzy Bielecki

 

Dodaj komentarz