Rozmowa o naszych lekturach

 

Debatę i konferencję warsztatową pt. Oddajmy się lekturze zorganizowało Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazeta Wyborcza w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W debacie, której celami były refleksja nad szkolnymi lekturami oraz wymiana dobrych praktyk i pomysłów na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, uczestniczyli: nauczyciele, doradcy metodyczni, bibliotekarze, dziennikarze, działacze społeczni i oświatowi… Debata zainaugurowała Tydzień Czytania – od 8 do 12 grudnia br. na stronie Szkoły z Klasą 2.0 (http://www.ceo.org.pl) i profilu na Facebooku zamieszczano opisy nauczycieli i blogowe wpisy uczniów dotyczące czytania, wyróżnione tytułem Dobrej Praktyki.

Podczas debaty mówiono m.in. o tym, że: dobre poznanie języka polskiego następuje poprzez osłuchanie i czytanie; trzeba motywować dzieci i młodzież do czytania, np. wskazując sens czytelnictwa, a nie zmuszać (obowiązek często budzi sprzeciw); niezrozumiałe teksty rodzą frustrację i niechęć; trudniejsze źródło informacji (książka) ustępuje łatwiejszemu (Internet) – silną konkurencją dla książek są gry komputerowe, portale społecznościowe, mobilne aplikacje, filmy itp.; czytają przede wszystkim osoby posiadające zasoby kulturalne i finansowe, a przecież nie może być to umiejętność elitarna; zainteresowaniem uczniów zwykle cieszą się książki wieloznaczne, które można interpretować z różnych punktów widzenia; wśród lektur powinna znaleźć się literatura faktu – potrzebna do lepszego poznania i rozumienia świata, raczej nie książki, po które chętnie sięgają dzieci i młodzież (np. o Harrym Potterze); najlepszym sposobem zareklamowania książki jest polecenie jej przez znajomego; czytanie ze zrozumieniem warunkuje uczestniczenie w życiu publicznym i kulturze, bo książki inspirują, wpływają na dorosłe życie – umożliwiają poznanie świata oraz korzystanie z wiedzy i mądrości innych, co przyczynia się do podejmowania optymalnych decyzji i skutecznej obrony przed manipulacją.

W panelu dyskusyjnym Czy szkoła może pomóc młodym pokochać książki? Lektury między obowiązkiem a przyjemnością uczestniczyła J. Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej i A. Wyrobiec – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resorty te dysponują środkami finansowymi na promocję czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020, np. w 2015 r. szkoły podstawowe dostaną 15 mln zł na doposażenie bibliotek. Ostatnie inicjatywy MEN ukierunkowane na wzrost czytelnictwa wśród uczniów to: konkurs „Książki naszych marzeń”[1], popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcający do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów; ankieta „Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszych uczniów” mająca na celu uzyskanie informacji na temat książek, które zachęciłyby najmłodsze dzieci do czytania oraz mogłyby być lekturami w szkołach podstawowych[2].

Każdy uczestnik debaty wziął udział w jednej z zaproponowanych sesji warsztatowych: 1) Szkolny odlot czytelniczy. Nowe pomysły na czytanie w szkole, 2) Napiszmy recenzję książkową, 3) Literatura a film: konkurencja czy symbioza? 4) Jak pisać ciekawie? I po co to robić?

W trakcie dyskusji podsumowującej podkreślano przydatność dzielenia się dobrymi praktykami, wymiany doświadczeń związanych ze skutecznym promowaniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także udziału w praktycznych warsztatach z czytania, pisania recenzji książek i reportaży. Ponadto skoncentrowano się na sformułowaniu wniosków i rekomendacji dla ministrów, szkół i bibliotek, nauczycieli, rodziców i osób zainteresowanych problematyką, które mogłyby być przekazane do rozpatrzenia, wykorzystane do dalszych prac. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność ciągłego zapoznawania się nauczycieli z nowymi interesującymi książkami oraz wspomagania ich metodycznymi opracowaniami lektur. Biorąc pod uwagę aktywność i zaangażowanie uczestników, można powiedzieć, że spełniło się zamierzenie organizatorów – edukacja stała się ważnym tematem debaty publicznej.

Małgorzata Koroś
nauczyciel konsultant
Wydział Programów Nauczania KOWEZiU
e-mail: m.koros@koweziu.edu.pl

 

[1] Strona konkursu: http://www.men.gov.pl.

[2] http://www.men.gov.pl.

Dodaj komentarz