Radomski Klaster Metalowy jako przykład partnerstwa w kształtowaniu wizerunku szkolnictwa zawodowego na terenie Miasta i Gminy Radom

O roli współpracy szkół zawodowych z pracodawcami mówi się od dawna. Staje się ona nieodzownym elementem dyskusji środowisk związanych zarówno z edukacją a ściślej biorąc z kształceniem zawodowym jak i ze środowiskiem gospodarki. Współpraca ta nabiera większego znaczenia odkąd zaczęto dostrzegać braki kadry technicznej. Jednym z takich obszarów, w którym pojawiły się braki dobrze wykwalifikowanej kadry technicznej jest branża mechaniczna.

W XXI wieku operator obrabiarek pracuje z inteligentnymi maszynami sterowanymi z wykorzystaniem komputera. Współczesny operator to osoba, której ręce nie są ubrudzone smarem. To ktoś w białym fartuchu, kto potrafi napisać skomplikowany program, dzięki któremu uzyska interesujący go wyrób. To właśnie takich fachowców obecnie brakuje.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie średniej kadry technicznej było powołanie w 2011 roku Radomskiego Klastra Metalowego.

klaster2

Rys. 1. Logo Radomskiego Klastra Metalowego

Źródło: www.klastermetalowy.radom.pl

 

Umowę o powołaniu klastra podpisało 13 firm: RADMOT Sp. z o.o. Sp.k., Przedsiębiorstwo Techniczne BARTECH, Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o., Fabryka Broni „Łucznik” Sp. z o.o., LEMICH, Trimet Sp. j., ROSA-MET Sp. z o.o., GABEC Sp.c., Biuro Projektowe „Draft”, PRONAR Sp. z o.o., HartMet Sp. z o.o., Duncan Sp. z o.o., Rohrbogen Sp. z o.o., TOHO Poland Sp. z o.o., „STALTIM” Stawiarscy Spółka Jawna. Członkami Klastra Metalowego są także znane radomskie instytucje takie jak: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Radomskie Centrum Innowacji i Technologii oraz Urząd Miasta Radom.

klaster3

Rys. 2. Powiązanie Radomskiego Klastra Metalowego z otoczeniem społecznym

Źródło: www.klastermetalowy.radom.pl

 

Podstawowym celem firm sygnatariuszy umowy jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii. Bardzo ważnym zadaniem, jaki stawiają sobie przedstawiciele firm Radomskiego Klastra Metalowego jest też promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży.

Efekty działań realizowanych przez Radomski Klaster Metalowy to m.in.:

  1. Wspólny udział 10 firm i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w targach: Hannover Messe salon Industrial Supply w ramach projektu Technika – Nowoczesność – promocja gospodarcza południowego Mazowsza realizowanego przez Gminę Miasta Radomia   oraz  ITM.
  2. Kampania wizerunkowa klastra m.in. promocja w radomskich mediach – TV DAMI oraz tygodniku „radom.pl”, kampania strategiczna wizerunkowa realizowana wspólnie z UM Radom – bilbordy umieszczone w strategicznych punktach miasta Radom.
  3. Wspólny udział firm klastra w Radomskim Pikniku Naukowym.
  4. Promocja zawodów technicznych.

Elementem szczególnie istotnym dla szkolnictwo zawodowego jest zaangażowanie Radomskiego Klastra Metalowego w promocję zawodów technicznych, zwłaszcza z obszaru mechanicznego. Przedstawiciele klastra uczestniczyli w spotkaniach z gimnazjalistami i ich rodzicami w 18 gimnazjach w Radomiu i 5 w powiecie radomskim, podczas których prezentowali potencjał swoich firm i perspektywy pracy dla osób kształcących się w zawodach technicznych. Dzięki tym działaniom, we współpracy z  Zespołem Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu i Zespołem Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA udało się pozyskać uczniów do dwóch klas mechanicznych w tych szkołach – łącznie 64 osoby. Przedsiębiorcy podjęli decyzję o ufundowaniu wyprawek (komplety podręczników i ubrania robocze) dla wszystkich nowo przyjętych uczniów.

Ponadto Radomski Klaster Metalowy podejmuje szereg działań w ramach rozwoju szkolnictwa zawodowego w Radomiu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • Współpracę ze szkołami zawodowymi oraz Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w zakresie: określenia potrzeb dydaktycznych, szkoleń, sprzętu i wyposażenia; organizacji praktyk, warsztatów i staży produkcyjnych w firmach; rekrutacji absolwentów do pracy w firmach branży metalowej.
  • Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców w okresie rekrutacyjnym w gimnazjach, szkołach średnich, szkołach zawodowych oraz na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.
  • Podjęcie współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w celu przeszkolenia w firmach nauczycieli i doradców zawodowych.
  • Promocja działań Radomskiego Klastra Metalowego poprzez: lokalne media, ekspozycje w galeriach handlowych, internet, billboardy tradycyjne i LED, współpracę z Biurem Obsługi Inwestora oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego.

Obecnie Radomski Klaster Metalowy podjął działania zmierzające do organizacji zajęć praktycznych uczniów szkół zawodowych w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz na zasadach dualnego kształcenia. Wprowadzenie kształcenia dualnego koordynuje Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu.

Tomasz Madej
doradca metodyczny w zakresie kształcenia zawodowego

Źródła:

  1. www.klastermetalowy.radom.pl
  2. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Radom. Dokument zawarty na stronie www.radom.pl

Dodaj komentarz