Projekt P-EE – stymulator edukacji i zatrudnienia

Projekt P-EE ma przyczynić się do wzmocnienia synergii edukacji i rynku pracy poprzez rozwój innowacyjnych programów w dziedzinie kształcenia dorosłych, którego celem jest wzmocnienie organizacji partnerskich.

 

Projekt ma za zadanie przyczynić się do rozwoju i rozszerzania kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z migrantami, azylantami i Romami oraz poprawy i rozbudowy możliwości wysokiej jakości kształcenia dostosowanego do indywidualnych użytkowników poprzez innowacyjne formy edukacji w celu zapewnienia większego rozpowszechniania edukacji i zatrudnienia, a także monitorowanie i zapewnienie zgodności z rynkiem pracy.

Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu i udziału oraz wzmocnienia i zabezpieczenia (formalnego/nieformalnego) kształcenia i szkolenia grup docelowych zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wpłynie na zwiększenie kompetencji nauczycieli i osób uczestniczących w kształceniu dorosłych do pracy z grupami docelowymi w kwestiach uspołecznienia, integracji i zatrudnienia oraz wykorzystania ICT w nauczaniu.
Ma zmniejszyć różnice w efektach uczenia się w grupie docelowej oraz do wzmocnić jakość nauczania dostosowanego do uczestników.

Podstawową grupą docelową projektu są pracownicy (nauczyciele i wykładowcy) organizacji partnerskich oraz 40 partnerów z Turcji, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Łotwy, Hiszpanii, Cypru, Szwecji, Finlandii i Słowenii, którzy wykazali zainteresowanie uczestnictwem.
Druga grupa docelowa obejmuje azylantów, migrantów i Romów, których sytuacja gospodarcza i społeczna jest podobna w większości krajów UE.

Partnerstwo projektu:

  1. Open University Koprivnica (Chorwacja)
  2. Społeczna Akademia Nauk (Polska)
  3. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Chorwacja)
  4. INFOR (Włochy)
  5. Slovo 21, z.s. (Czechy)
  6. Vilniaus Zidinio” suaugusiuju gimnazija (Litwa)

Czas trwania projektu: 1.10.2016 – 31.03.2018

Informacji na temat projektu udzielają:

Dr Adam Gogacz – koordynator merytoryczny w Społecznej Akademii Nauk

Dr Robert Klarecki – kierownik projektu w Społecznej Akademii Nauk (e-mail: rklarecki@spoleczna.pl)

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

 

Dodaj komentarz