Powrót do Kariery – Program Wsparcia dla Kobiet

Celem projektu Powrót do Kariery – Program Wsparcia dla Kobiet (CCSP-W) jest zwiększenie świadomości współczesnego środowiska biznesowego wobec kobiet bezrobotnych, a także zachęcenie ich do powrotu na rynek pracy poprzez stworzenie specjalnych platform online.

Problem różnic w płacach i warunkach zatrudnienia pomiędzy kobietami i mężczyznami jest omawiany przez badaczy i rządy od dziesięcioleci. Kobiety, jako defaworyzowana grupa społeczna, doświadczały problemów ze stabilnością zatrudnienia spowodowanych przez wiele czynników. Niektóre z nich to małżeństwo, ciąża i opieka nad dziećmi oraz przypisane role społeczne i kulturowe.  Społeczeństwo wiedzy przekształciło świat biznesu w środowisko, w którym wartości niematerialne są uważane za główne wartości. Nastąpiła gwałtowna zmiana z tradycyjnego środowiska biznesowego  na współczesne środowisko społeczne, w którym ważne są nie tylko kwestie konsumpcyjne i organizacyjne, ale również środowiskowe, społeczne i etyczne.

Przenikanie szybko rozwijających się technologii do świata biznesu zniechęciło przede wszystkim kobiety do powrotu na rynek pracy. Ponadto intensywne wykorzystanie technologii i mediów społecznościowych wymaga zdobycia  nowych umiejętności zawodowych. Złożoność takiego stanu rzeczy wymaga bardziej zintegrowanego podejścia wobec różnych wymiarów współczesnego biznesu w celu ułatwienia kobietom powrotu na rynek pracy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości współczesnego otoczenia biznesu wobec sytuacji kobiet oraz zachęcenie ich do powrotu na rynek pracy poprzez przygotowanie szkolenia online. Projekt ma trzy główne cele:

  • Wszystkie rodzaje ofert pracy, które pozwolą kobietom na elastyczny system pracy i ułatwią ich powrót na rynek pracy, zostaną umieszczone na jednej platformie. Temu zadaniu towarzyszyć będzie etap planowania kariery kobiet, w którym pokazane będą konkretne dostępne opcje pracy zgodne z ich umiejętnościami i zainteresowaniami.
  • Kobiety zainteresowane założeniem własnej firmy będą miały dostęp do bazy narzędzi ułatwiających networking oraz stanowiących źródło potrzebnej wiedzy. Dodatkowo przedstawione zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na założenie przedsiębiorstwa, ze specjalnym uwzględnieniem funduszy dla kobiet powracających na rynek pracy.
  • Stworzona zostanie platforma online oraz aplikacja mobilna, która będzie miała na celu przygotowanie kobiet do społecznej ery biznesu, uwzględniającej nowe możliwości i wymagania współczesnego świata biznesu.

W ramach projektu przygotowane zostaną odpowiednie oprogramowania, narzędzia i materiały na potrzeby kobiet powracających na rynek pracy. Zostanie to zrealizowane w sześciu etapach:

Etap 1 – Raport analizy potrzeb
Etap 2 – Model powrotu do kariery
Etap 3 – Przygotowanie programu
Etap 4 – Platforma online oraz aplikacja mobilna
Etap 5 – Badania pilotażowe
Etap 6 – Broszura i Konferencja Finałowa

Głównymi rezultatami projektu będą baza wiedzy dla grupy docelowej, zintegrowany model szkoleniowy, platforma internetowa, aplikacja mobilna, narzędzie do tworzenia CV, możliwości networkingu oraz narzędzie do indywidualnego zarządzania karierą.

Partnerstwo projektu:

  1. Bahcesehir Universitesi Foundation (Turcja)
  2. ITG CONSEIL (Francja)
  3. Społeczna Akademia Nauk (Polska)
  4. IASIS (Grecja)
  5. Centre For Factories Of The Future Limited (Wielka Brytania)
  6. BIS COZUM BILGISAYAR VE ENTEGRASYON HIZ. VE TIC. A.S. (Turcja)

Czas trwania projektu: 1.09.2016 – 31.08.2018

Informacja ze strony: http://www.dpm.san.edu.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

 

Dodaj komentarz