Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych

Miłoń Ewelina, Dąbrowska Joanna: Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2015.

Czym jest upowszechnianie rezultatów? Kiedy należy zacząć myśleć o efektach podjętych działań? Czy promując rezultaty, warto korzystać z mediów społecznościowych? To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w publikacji zatytułowanej Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych.podzielsiesukcesem

Publikację Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych przygotował zespół ekspertów Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Jest to cenne źródło informacji na temat tego, w jaki sposób planować upowszechnianie rezultatów oraz jakie działania podejmować, aby z osiągniętych efektów skorzystało jak najszersze grono odbiorców.

Dokładne zaplanowanie działań upowszechniających rezultaty jest korzystne zarówno dla beneficjentów programu, jak również organizacji partnerskich. Działania służące upowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów pozwalają na zaprezentowanie pracy, umożliwiają one również dzielenie się wypracowanymi rezultatami z szerszą społecznością. Dzięki promocji rezultatów zmienia się wizerunek instytucji oraz wzrasta jej prestiż, co umożliwia budowę trwałych partnerstw w przyszłości. Tym samym organizacja zyskuje możliwość wpływania na obszar swojej działalności oraz zmianę swego otoczenia lokalnego i całego systemu edukacji.

Opracowanie składa się z czterech części, odnoszących się do głównych zagadnień dotyczących upowszechniania i wdrażania efektów międzynarodowych projektów edukacyjnych. Część pierwsza poświęcona jest rezultatom i ich planowaniu. Tematem drugiej są narzędzia promocji oraz to, jak dobierać je do określonych grup odbiorców. Trzecia to zbiór informacji na temat trwałości wypracowanych rezultatów. Ostatnia część zawiera natomiast podstawowe informacje dotyczące ewaluacji.

Każda część zawiera praktyczne porady i ćwiczenia, które pomogą beneficjentom opracować strategię upowszechniania. Publikacja prezentuje także konkretne narzędzia, które warto wykorzystywać przy upowszechnianiu rezultatów projektów.

Publikacja została opracowana na podstawie wytycznych dotyczących upowszechniania rezultatów projektów w programie Erasmus+, dlatego też skierowana jest przede wszystkim do osób realizujących projekty w ramach tego programu.

Pobierz publikację w pliku PDF.

Bezpłatny egzemplarz można zamówić, wysyłając e-mail na adres frse.wysylka@frse.org.pl

Na podstawie materiałów FRSE
Katarzyna Majewska
Wydział Informacji i Promocji KOWEZiU
e-mail: k.majewska@koweziu.edu.pl

 

Dodaj komentarz