Ośrodek Rozwoju Edukacji na III Kongresie Edukacja i Rozwój

W dniach 27-28 października 2016 r. odbył się – organizowany przez Wolters Kluwer – III Kongres Edukacja i Rozwój.

W drugim dniu kongresu dobre praktyki w nawiązywaniu współpracy szkół z zakładami pracy „Stwarzanie ze szkoły zawodowej środowiska pozytywnego wyboru dla młodzieży” przedstawiła wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – pani Bożena Mayer-Gawron (w latach 2009-2016 dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie).

W prezentacji przedstawiono doświadczenia Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie w zakresie poszukiwania partnerów edukacyjnych i tworzenia partnerstw edukacyjnych między Szkołą (technikum i zasadniczą szkołą zawodową) a Pracodawcami z branż mechatronicznych i samochodowych. Wymienione zostały obszary wzajemnej współpracy bilateralnej Szkoła – Pracodawca.

Tematyka wystąpienia:

 1. Rola i znaczenie partnerstwa edukacyjnego zawartego przez szkołę z pracodawcami.
 • Co daje szkole partnerstwo edukacyjne?
 • Korzyści z partnerstwa dla Szkoły i Pracodawcy.
 • Gdzie szukać partnera edukacyjnego?
 1. Obszary współpracy wzajemnej.
 • Programy nauczania w danym  zawodzie.
 • Organizacja egzaminów zawodowych.
 • Konkursy i olimpiady zawodowe.
 • Staże i praktyki zawodowe.
 • Projekty edukacyjne krajowe i międzynarodowe.
 • Przygotowywanie nowych kadr zawodowych dla gospodarki narodowej.
 • Pozytywna promocja kształcenia zawodowego.
 1. Przykłady pozytywnej współpracy edukacyjnej Szkoła-Pracodawcy w branży mechatronicznej i samochodowej.
 2. Szanse i zagrożenia współpracy edukacyjnej Szkoła- Pracodawcy.
 • Przyczyny nieudanej współpracy.
 • Przykłady negatywnej współpracy.

 

tekst i fot. Andrzej Brzozowski

dsc_0098     dsc_0096    dsc_0105

Dodaj komentarz