Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

2 grudnia 2016 roku rusza 7. edycja skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.
Przebiegać będzie w trzech etapach. Dwa pierwsze odbędą się drogą internetową. Trzeci etap w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku – w Warszawie.

Głównym celem olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Celem długoterminowym jest zwiększenie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat konieczności świadomego podejmowania decyzji zawodowych, a także planowania i zarządzania karierą zawodową. Inicjatywa tego rodzaju olimpiady przyczyni się także do zmobilizowania zainteresowanych uczniów do aktywności intelektualnej i kreatywności w procesie podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych. Olimpiada ma tworzyć atmosferę pracy twórczej nad rozwiązywaniem problemów związanych z trudnymi decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego.

Zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć uczniom podczas Olimpiady, będą wymagać stosowania rozwiązań nietuzinkowych oraz wymuszać poszukiwania w zakresie zdobywania różnego rodzaju informacji i rozwiązań dla jak najlepszego zaplanowania drogi zawodowej.
Zadania Olimpiady oparte są na materiale, jakim posługuje się doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz elementach wiedzy związanej z takimi przedmiotami, jak: podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie.
Rozwiązywanie zadań będzie wymagało zarówno wiedzy, jak i umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni i przewidywania oraz kreatywności. Trudność zadań rośnie. Kolejne etapy Olimpiady będą zawierać coraz trudniejsze zadania.
Zadania olimpiady I stopnia mają charakter zachęcający do intelektualnego wysiłku oraz pogłębienia wiedzy na temat planowania i zarządzania karierą zawodową. Uczniowie  samodzielnie przygotowują rozwiązania zadań, w domowych warunkach z możliwością konsultacji z nauczycielami i innymi osobami.
Olimpiada stopnia II odbywa się także w środowisku naturalnym ucznia. Zdania są adresowane do uczniów, którzy przeszli pozytywnie olimpiadę I stopnia. Zadania są nieco trudniejsze od zadań olimpiady I stopnia. Sprawdzają umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli, kreatywności, realizacji pomysłów oraz  współpracy w ramach wirtualnych zespołów projektowych.
Zadania III etapu olimpiady są znacznie trudniejsze. Będą odbywać się w warunkach kontrolowanych. Uczniowie na rozwiązanie zadań będą mieć 5 godzin zegarowych.
Uczestnicy Olimpiady rozwiązują zadania o zróżnicowanym stopniu trudności. Nie są to typowe zadania szkolne – wymagają specjalistycznej wiedzy, pomysłowości i wyobraźni. Więcej informacji już wkrótce na stronach www.sdsiz.com.pl oraz na Facebooku
http://www.sdsiz.com.pl

Dodaj komentarz