O NAS

„Edukator Zawodowy” jest wortalem internetowym dla nauczycieli, uczniów i studentów, konsultantów, doradców zawodowych, edukatorów kształcenia zawodowego i ustawicznego, pedagogów i psychologów oraz wszystkich żywo zainteresowanych tematyką związaną ze szkolnictwem zawodowym i kształceniem ustawicznym.

Artykuły zamieszczane na stronach „Edukatora” są przyporządkowane do jednego z sześciu działów (Kształcenie zawodowe, E-learning, Szkoły – pracodawcy, Recenzje, Poradnictwo zawodowe, Rynek pracy). Poruszają one bardzo szerokie spektrum tematów: począwszy od przykładów, jak wykorzystać najnowsze technologie w kształceniu, przez relacje z wizyt studyjnych, informacje  o ciekawych projektach realizowanych np. przez szkoły czy urzędy pracy po recenzje interesujących książek. „Edukator” upowszechnia wszystko, co ciekawe w kształceniu: dobre praktyki, pomysły, idee. Ale także opisuje problemy dręczące środowisko ludzi związanych z szeroko rozumianą edukacją.

Chcielibyśmy, by wortal był miejscem tętniącym życiem, takim ośrodkiem, w którym ludzie wymieniają się swoimi doświadczeniami zawodowymi, radzą sobie, wspierają się nawzajem. By w jeszcze większym stopniu tworzyli go fachowcy – praktycy. By na ten wortal chętnie i często zaglądały osoby ambitne, chcące się doskonalić i podnosić swoje kwalifikacje i znajdowały tu ciekawe, innowacyjne pomysły i propozycje. Ale by tak się stało, redakcja potrzebuje pomocy Czytelników. Dlatego namawiamy i zachęcamy: zechciejcie Państwo być współtwórcami „Edukatora Zawodowego”, autorami artykułów. Macie doświadczenie, wiedzę – podzielcie się nią. Pochwalcie się swoimi osiągnięciami, pomysłami, projektami. Uczmy się od siebie nawzajem. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Redakcja

 

Adres:
ORE, „Edukator Zawodowy”
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
centrala tel.: 22 345 37 00 wew. 418

Marianna Katarzyna Majewska – redaktor naczelna – katarzyna.majewska@ore.edu.pl

 

Zespół redakcyjny:

Marianna Katarzyna Majewska – redaktor naczelna

Anna Krajewska – członek redakcji

Mateusz Fijołek – webmaster