Nauka języków i uprawianie sportu najpopularniejszymi zajęciami pozaszkolnymi

Z danych raportu przygotowanego przez CBOS wynika, że co drugi rodzic zamierza opłacać dodatkowe zajęcia pozaszkolne swoim dzieciom. Od kilkunastu lat najwięcej płatnych zajęć pozaszkolnych w Polsce stanowiły lekcje z języków obcych. Obecnie są one równie popularne co zajęcia sportowe.

Poza wydatkami związanymi z koniecznością wyposażenia dzieci w przybory szkolne, podręczniki, mundurki i uiszczania obowiązkowych opłat związanych ze szkołą, rodzice wydają pieniądze na lekcje pozaszkolne. Od wielu lat najpopularniejszymi zajęciami, na które uczęszczały dzieci po szkole były te z języków obcych. W bieżącym roku tyle samo rodziców (30%) zamierza posłać swoje pociechy na zajęcia sportowe.

Jeszcze przed sześcioma laty dane CBOS wskazywały, że 32% rodziców decydowało
się finansować dodatkowe zajęcia pozaszkolne swoim dzieciom. W bieżącym roku finansuje je już co drugi rodzic. Również dwa razy więcej osób posyła dziś swoje pociechy na zajęcia sportowe w porównaniu z okresem sprzed sześciu lat. Dotąd najpopularniejszymi lekcjami pozaszkolnymi były lekcje z języków obcych, dziś zarówno nauka języków jak i aktywność fizyczna są według rodziców równie ważne. Dostrzegają oni, że znajomość języków stanowi jeden z głównych kryteriów atrakcyjności na rynku pracy, a sport ma wpływ na zdrowie i ogólny rozwój dzieci, co od kilku lat podkreślają kampanie medialne. Education First już wiele lat temu dostrzegło te zależności i nasze kursy językowe połączone są z różnorodnymi sportowymi zajęciami
– mówi Sylwia Rogalska, Country Product Manager EF Education First, firmy specjalizującej się w organizowaniu zagranicznych kursów językowych.

Średnia miesięczna kwota wydatków na płatne lekcje pozaszkolne wynosi 334 złote, więc o 8% mniej niż w roku poprzednim roku szkolnym. Niższa kwota wydatków z tym związanych może wiązać się z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w szerszym zakresie niż w ubiegłym roku szkolnym, reformy polegającej na udostępnieniu części uczniów darmowych podręczników.

Dane CBOS wskazują także zależność pomiędzy wykształceniem rodziców
a uczęszczaniem ich dzieci na lekcje pozaszkolne. 81% rodziców z wyższym wykształceniem posyła swoje pociechy na pozaszkolne zajęcia, 60% z wykształceniem średnim, 31% z zasadniczym zawodowym i tylko 13% z podstawowym.

Informacja prasowa Education First

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz