Lekcje z ZUS – IV edycja projektu edukacyjnego

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i przygotować się w ten sposób do wejścia na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego.

Ubezpieczenia społeczne, czyli co?

Podczas 4 lekcji uczniowie dowiedzą się:

  • jak działa polski system ubezpieczeń społecznych,
  • jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń,
  • od czego zależy wysokość emerytury,
  • jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Projektowi patronuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Liczby mówią same za siebie

Lekcje z ZUS goszczą w szkołach od 2014 r. Od tego czasu liczba szkół oraz uczniów, którzy wzięli udział w projekcie wzrosła niemal trzykrotnie. W roku szkolnym 2014/2015 w projekcie Lekcje z ZUS uczestniczyły 373 szkoły i 17 403 uczniów, w roku szkolnym 2015/2016 – 626 szkół i 29 557 uczniów, a w roku szkolnym 2016/2017 było to już  913 szkół i 46 708 uczniów.

Zwieńczeniem Lekcji z ZUS jest olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. W pierwszych dwóch edycjach uczniowie brali udział w konkursie  pod tym samym tytułem. W roku szkolnym 2014/2015 wzięło w nim udział 319 szkół i 11 500 uczniów, a w roku szkolnym 2015/2016 już 550 szkół i 19 226 uczniów. W trzeciej edycji, w roku szkolnym 2016/2017 w olimpiadzie uczestniczyło  24 368 uczniów z 768 szkół.

Ciekawie o ubezpieczeniach

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych cenią praktyczny sposób przedstawienia wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Choć temat nie jest łatwy, ZUS proponuje m.in. prezentacje multimedialne i materiały wideo, które urozmaicą każdą z lekcji.

ZUS przygotował materiały dydaktyczne przy współpracy z doświadczonym metodykiem nauczania a ilustracje do lekcji są dziełem młodych polskich rysowników. Materiały  dydaktyczne („Zeszyt nauczyciela” i „Zeszyt ucznia”) udostępniane są szkołom bezpłatnie. Dzięki nauczycielom i ciekawym materiałom Lekcje z ZUS przynoszą efekty. Uczestnicy wykazują się ponadprzeciętną wiedzą o ubezpieczeniach społecznych. Materiały, z których każdy może skorzystać  są  na stronie: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-do-pobrania.

Informacji i pomocy merytorycznej udzielają koordynatorzy ds. komunikacji społecznej w 43 oddziałach ZUS w całej Polsce. Lista kontaktowa do koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji znajduje się na stronie http://www.zus.pl/edukacja/kontakt

Potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z ZUS

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w Lekcjach z ZUS  oraz zgłosić szkołę do olimpiady mogą liczyć na wsparcie koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. To pracownik oddziału ZUS, który opiekuje się uczestnikami Lekcji. Można poprosić go o szkolenie z zakresu projektu i o materiały dydaktyczne. To do niego zgłasza się szkołę, która chce wziąć udział w olimpiadzie. Koordynator wydaje testy na jej pierwszy etap. Lista koordynatorów  jest na stronie: http://www.zus.pl/edukacja/kontakt.

Spróbuj swoich szans w olimpiadzie

Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych to doskonała okazja, aby sprawdzić  swoją wiedzę po Lekcjach z ZUS. Pierwszy etap  organizują szkoły. Wyłania 20 najlepszych trzyosobowych zespołów, które zmierzą się w etapie wojewódzkim. Laureaci etapu wojewódzkiego rywalizują z reprezentantami innych województw na szczeblu centralnym.

Olimpiada to emocjonujące wydarzenie zarówno dla uczniów, opiekunów, jak  i obserwatorów. W etapie wojewódzkim oraz centralnym uczniowie pracują zespołowo – rywalizacja jest widowiskowa.

Dzięki podpisywanym przez ZUS umowom z uczelniami laureaci olimpiady mogą liczyć na ciekawe propozycje specjalnie  dla nich. W ofercie są indeksy na wybrane uczelnie oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na kilkanaście uczelni w Polsce. Uczniowie mogą też otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Harmonogram tegorocznej edycji Olimpiady

Do Olimpiady mogą przystąpić te szkoły, w których  odbyły się  4 lekcje  projektu Lekcje z ZUS. W tym roku szkolnym zgłoszenia trzeba przesłać do 13 listopada 2017 r. Etap szkolny odbędzie się 27 listopada 2017 r, wojewódzki 16 marca 2018 r. a finał w centrali ZUS w Warszawie – 26 kwietnia 2018 r. Regulamin Olimpiady jest na stronie: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada-wiedzy

Dla młodszych i starszych

Lekcje z ZUS to nie jest jedyny projekt edukacyjny ZUS.  Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Zakład proponuje  Projekt z ZUS. Nauczyciel prowadzi lekcję o  ubezpieczeniach społecznych (może oczywiście liczyć na wsparcie koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji). Po niej  uczniowie mogą wykonać projekt edukacyjny, który wyjaśni dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Może mieć on formę filmu, plakatu, komiksu lub prezentacji multimedialnej. Najlepsze prace ZUS publikuje  na stronie: www.zus.pl/edukacja.

W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się pierwsza ogólnopolska edycja Projektu z ZUS. Wzięło w niej udział ponad 2700 uczniów z blisko 200 szkół. Uczniowie przesłali 232 prace.

 

 

Dodaj komentarz