Kształcenie zawodowe kluczem do rozwoju

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w 2015 roku 46 proc. bezrobotnych w woj. łódzkim stanowili absolwenci szkół i liceów zawodowych. Coraz wyższe wymagania stawiane przez pracodawców i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów kształtują polski rynek pracy. Odpowiedzią na te problemy powinno być kształcenie dualne.

Potencjał, jaki wynika z połączenia edukacji i biznesu dostrzega Komisja Europejska. Będzie ona wspierała absolwentów poprzez nową inicjatywę ErasmusPro. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej młodzi Europejczycy wyjadą na zagraniczne staże, trwające nawet rok. Ich celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych i wzrost szans na zatrudnienie. Problem braku aktywności zawodowej młodych ludzi jest priorytetem działań Unii Europejskiej. Ostatnie statystyki płynące z Brukseli są optymistyczne, bezrobocie młodzieży spadło z rekordowego poziomu 24,4 proc. w pierwszym kwartale 2013 r. do 18,9 proc. w drugim kwartale 2016 r.[1]

Łódzkie uczelnie stawiają na umiejętności zawodowe

Wbrew pozorom, kształcenie zawodowe obejmuje nie tylko szkoły branżowe i technika, ale również szkolnictwo wyższe. Przykładem uczelni, łączącej biznes z edukacją jest Uniwersytet Łódzki, który w latach 2012-2013 realizował projekt Homoresponsabilis in the Globalized World. Jego tematem była społeczna odpowiedzialność biznesu oraz relacje handlowe między poszczególnymi krajami. Projekt miał na celu stworzenie symulacyjnej gry biznesowej, która w bezpiecznych warunkach pozwalała przećwiczyć trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku. Dzięki temu tej inicjatywie uczelnia zdobyła pierwsze miejsce w konkursie EDUinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”,

Zawodowe EDUinspiracje

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji regularnie organizuje konferencje regionalne pod hasłem EDUinspiracje. Jest to cykl spotkań, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań edukacyjnych w odwołaniu do priorytetów reformy oświaty. Rozwiązania, łączące szkolnictwo zawodowe z biznesem, a także wyzwania, stojące przed edukacją zawodową i kształceniem praktycznym oraz przykłady dobrych praktyk, realizowanych w ramach projektów Erasmus+ będą tematem konferencji organizowanej 20 kwietnia w Łodzi. Wydarzenie kierowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, a także do pracodawców. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat konferencji EDUinspiracje można znaleźć na stronie: http://eduinspiracje.org.pl/

 

[1] Źródło Komisja Europejska http://ec.europa.eu

 

Dodaj komentarz