I Forum Pracodawców

 

Pan Krystian Szatka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gliwicach na wstępie przybliżył temat główny spotkania, którym była współpraca pracodawców ze szkołą.

Uczestnikami „I Forum Pracodawców” byli przedstawiciele organu prowadzącego i  nadzorującego szkołę, instytucji związanych z rynkiem pracy oraz dyrektorzy szkół zawodowych i pracodawcy, z którymi współpracuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gliwicach.

O współpracy szkoły z pracodawcami i pracodawców ze szkołą oraz wynikających z niej korzyściach mówili zaproszeni prelegenci: pan Jan Kaźmierczak, poseł na sejm RP VII kadencji oraz pan Andrzej Brzozowski, nauczyciel konsultant Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

Ciekawym pomysłem była prezentacja filmów, w których zaprezentowano współpracę szkoły z pracodawcami.

Wprowadzenie do dyskusji panelowej zaprezentowała pani Barbara Pypno – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gliwicach.

Dalsza część spotkania realizowana była w dyskusjach panelowych, które zapoczątkowały prace mające na celu wypracowanie propozycji jeszcze lepszej współpracy szkół z pracodawcami. Dążenie do poprawy jakości współpracy pracodawców ze szkołą jest zadaniem ciągłym, stąd też zapowiedziano kontynuację spotkań.

Relacja i zdjęcia z I Forum pracodawców znajdują się na stronie internetowej CKZiU nr. 1 w Gliwicach: http://www.ckziu.gliwice.pl/aktualnosci/i-forum-pracodawcow-raport.html

Andrzej Brzozowski
nauczyciel konsultant
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU
e-mail: a.brzozowski@koweziu.edu.pl

Dodaj komentarz