Goerudio – innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych

 

Wyniki egzaminów maturalnych w 2014 opublikowane przez CKE pokazują, że aż 25% uczniów nie zdało egzaminu z matematyki. Projekt Goerudio – innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych[1] jest odpowiedzią na problemy, z jakimi stykają się nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Pozwoli im znaleźć skuteczne metody nauczania, rozwijające kreatywność uczniów i ułatwiające zrozumienie skomplikowanych zagadnień naukowych. Projekt realizowany jest przez partnerstwo z siedmiu krajów, dzięki czemu zyskał szeroki wymiar europejski. Liderem projektu Goerudio jest Riga State Technical School (Łotwa), zaś partnerzy to organizacje z Bułgarii, Hiszpanii, Polski, Rumunii, Słowacji i Włoch.

W ramach projektu Goerudio powstała europejska społeczność edukacyjna skupiająca nauczycieli przedmiotów ścisłych i uczniów w celu zwiększenia atrakcyjności nauczania i zaangażowania uczniów w proces uczenia się poprzez wykorzystanie rezultatów inicjatyw promujących zagadnienia naukowe. W działania sieci zaangażowane jest bezpośrednio 35 szkół z siedmiu krajów, a w każdej ze szkół minimum dwóch nauczycieli przedmiotów ścisłych, co w sumie daje ponad 70 nauczycieli. Zakładając, że na każdego nauczyciela przypada 20 uczniów, w projekcie bierze udział około 1400 uczniów. Efekty tej współpracy są publikowane na portalu projektu: http://goerudio.pixel-online.org

Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji dwóch celów szczegółowych. Są to:

  • promowanie wzajemnego zrozumienia między nauczycielami i uczniami, aby zidentyfikować główne przeszkody w uczeniu się oraz czynniki, które wpływają na skuteczne przekazywanie i zdobywanie wiedzy
  • zwiększenie zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych u uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych poprzez zastosowanie najbardziej skutecznych metod i doświadczeń, które promują uczenie się w oparciu o interaktywne podejście do nauki.

Projekt zakłada realizację szeregu działań. Są to m.in.:

1. Zebranie doświadczeń uczniów i nauczycieli przedmiotów ścisłych. Doświadczenia nauczycieli oraz pomysły i scenariusze na prowadzenie zajęć zostały opublikowane na portalu projektu. Znajdują się tam ciekawe przykłady scenariuszy zajęć w laboratorium, czy też pomysły na prowadzenie lekcji w nietypowych miejscach (zajęcia z matematyki w składzie budowlanym). Aby łatwo je wyszukać, zostały posegregowane ze względu na przedmiot nauczania czy też poziom szkoły. Część nauczycieli opisuje na portalu problemy i przeszkody w nauczaniu na podstawie własnych doświadczeń. Istnieje możliwość komentowania opublikowanych doświadczeń i przedstawienia własnych spostrzeżeń.

2. Identyfikacja i ocena istniejących projektów i inicjatyw w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych. Na portalu projektu umieściliśmy inicjatywy prezentujące w interesujący sposób zagadnienia naukowe. Powstała w ten sposób europejska baza projektów popularyzujących naukę, zawierająca opisy ponad 220 inicjatyw. Zebrane inicjatywy prezentują interaktywny sposób uczenia się, często z wykorzystaniem metod nauczania opartych na eksperymentowaniu, promujących aktywną rolę ucznia. Posegregowane są ze względu na przedmiot nauczania, czy też język opisu. Uczniowie i nauczyciele zostali zaangażowani w przegląd tych projektów, dzięki czemu będą mogli skorzystać z najciekawszych wyszukanych pomysłów na uatrakcyjnienie nauki.

3. Sieć skupiająca nauczycieli i uczniów. W ramach projektu powstała sieć 35 szkół z Bułgarii, Hiszpanii, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Włoch. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie mają okazję dyskutować i dzielić się wiedzą i doświadczeniami z partnerami z innych krajów na temat tego, w jaki sposób można uatrakcyjnić nauczanie przedmiotów ścisłych. W tym celu organizowane są konferencje online. Ponadto edukatorzy i uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami na forum internetowym projektu. Nauczyciele i uczniowie będą również zaangażowani w rozwój zasobów dydaktycznych do nauki przedmiotów ścisłych.

4. Kampania informacyjna. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w krajowych seminariach, podczas których prezentują rezultaty projektu Goerudio. W trakcie projektu w każdym z krajów zorganizowane zostaną co najmniej dwa seminaria. Podczas nich uczniowie pod okiem nauczycieli zaprezentują własne doświadczenia i przedstawią opracowane zasoby edukacyjne.

Rezultaty i szczegółowe informacje dostępne są na portalu projektu: http://goerudio.pixel-online.org

Grzegorz Grodek
Koordynator Projektów Międzynarodowych
36,6 Centrum Kompetencji w Łodzi

 

[1] Projekt Goerudio jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej (Program Międzysektorowy, KA4 Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów, Uczenie się przez całe życie). Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r. i potrwa do grudnia 2015 r. Numer projektu: 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP

             

 

                              

 

Dodaj komentarz