Festyn zawodoznawczy „Przejdź na zawodowstwo”

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych kończą akcje promocyjne swoich placówek, prześcigając się w pomysłach, jak przekonać uczniów gimnazjów do wyboru właśnie ich szkoły.

 

11 grudnia 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Lubawie odbył się po raz trzeci Festyn zawodoznawczy dla gimnazjalistów i ich rodziców, organizowany przez szkołę i Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie. Celem imprezy było zachęcenie uczniów gimnazjów do świadomego wyboru kształcenia w zawodzie, zmiana wizerunku szkoły zawodowej – pokazanie jej jako placówki kształcącej fachowców, prezentacja oferty praktyk zawodowych przedsiębiorców i rzemieślników na przyszły rok szkolny oraz oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Lubawie.

1Zdj. 1. III Festyn zawodoznawczy pn. „#przejdznazawodowstwo”.

Szkoła gościła 430 gimnazjalistów z Mroczna, Nowego Grodziczna, Kazanic, Hartowca, Prątnicy, Grabowa, Wałdyk, Sampławy i Lubawy wraz z opiekunami, pedagogami i doradcami zawodowymi. W tym roku festyn przebiegał pod hasłem „Przejdź na zawodowstwo” i już od pierwszych minut dało odczuć się zawodowy charakter przedsięwzięcia. Przez meandry programu poprowadzili gimnazjalistów Agata Liedtke oraz Krystian Twardy z klasy 3A. Atrakcje, które zostały przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół w Lubawie to m.in. kabaret pt. „Fachowcy”, konkurs „Spięcie w oczach” oraz pokaz mody branżowej lokalnych przedsiębiorców.

2Zdj. 2. Kabaret pt. „Fachowcy” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Lubawie.

Gimnazjaliści dodatkowo mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr Danuty Oleksiak, wojewódzkiego koordynatora doradztwa zawodowego z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu na temat najczęściej popełnianych błędów przy wyborze zawodu. Szkolny doradca zawodowy, Pani Monika Chylińska, przygotowała dla gimnazjalnych gości test predyspozycji zawodowych. Przedsiębiorcy zachęcali do udziału w konkursach przygotowanych specjalnie dla potencjalnych uczniów szkół zawodowych.

3Zdj. 3. Konkurs dla przyszłych elektryków „Spięcie w oczach”.

4Zdj. 4. Konkurs dla gimnazjalistów „Błyskawiczna szafka”.

Pierwszą część imprezy zakończył TOP JOB- zostań zawodowcem, czyli pokaz mody branżowej lokalnych przedsiębiorców w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, w konwencji znanego programu TOP MODEL. W role zawodowych modelek i modeli wcieliły się uczennice Zespołu Szkół w Lubawie. Atrakcją imprezy była maskotka Różowej Pantery, która jest żywą reklamą firmy stolarskiej CONSTRACT i maskotką drużyny sportowej.

5Zdj. 5. Prezentacja stroju szklarza firmy SZKŁOMAL.

77Zdj. 6. Prezentacja stroju murarza firmy LPB Z. Wierzbowski.

8Zdj. 7. Prezentacja stroju cukiernika firmy Cukiernia Szczepańscy.

9Zdj. 8. Prezentacja stroju rolnika.

10Zdj. 9. Strój elektryka, Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Lubawie.

Druga część imprezy należała do przedsiębiorców i nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół w Lubawie. Blisko 30 przedsiębiorców zaoferowało gimnazjalistom praktykę zawodową w roku szkolnym 2016/2017, w zawodach: elektryk, kucharz, krawiec, elektromonter, cukiernik, stolarz, tapicer, fryzjer, szklarz, murarz i innych.

11Zdj. 10. Prezentacja stanowisk przedsiębiorców.

Po prezentacji przedsiębiorców gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić szkołę i wziąć udział w zajęciach otwartych przygotowanych przez uczniów i nauczycieli w gabinetach: fizycznym, biologicznym, chemicznym, języka angielskiego, historycznym, geograficznym, strzelnicy szkolnej oraz własnoręcznym robieniu przypinek w auli szkoły.

12Zdj. 11. Pokazy chemiczne.

Po zakończeniu imprezy na wszystkich czekał ciepły posiłek przygotowany przez uczniów i nauczycieli ZS Lubawa, właściciela Karczmy nad Sandelą oraz właściciela Zajazdu Wichrowe Wzgórza.

Katarzyna Miąskowska
wicedyrektor Zespołu Szkół w Lubawie
fot. archiwum szkoły

Katarz13yna Miąskowska – wicedyrektor ds. pracowników młodocianych w Zespole Szkół w Lubawie. Szkoleniowiec z zakresu prawa, administracji i przedsiębiorczości. Wieloletnia konsultantka ds. funduszy europejskich w zakresie przygotowania i obsługi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Związana z czasopismem KAJET, warmińsko-mazurskim kwartalnikiem oświatowym.

Dodaj komentarz