Dobre praktyki w kształceniu zawodowym w zespole szkół ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

Historia szkoły sięga roku 1962, kiedy to powstało liceum medyczne kształcące przyszłe pielęgniarki i położne. Szkoła znana w lokalnym środowisku jako „Medyk” w ciągu 50 lat działalności kilkakrotnie zmieniała i rozszerzała swoją ofertę edukacyjną, dostosowując ją do ówczesnych potrzeb rynku pracy i zainteresowania młodzieży. Ostatnia bardzo znacząca zmiana w profilu kształcenia szkoły dokonana została w roku 2010, kiedy to szkoła uzyskała obecną nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. Zmiana ta podyktowana została potrzebą stworzenia w województwie małopolskim placówki kształcenia zawodowego młodzieży o zasięgu ponadregionalnym i o standardach wzorowanych na najlepszych szkołach zawodowych w Europie.

Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Małopolskie, dla którego jednym z priorytetów jest rozwój turystyki jako ważnego sektora gospodarki województwa oraz stworzenie optymalnych warunków dla realizacji docelowej wizji Małopolski jako jednego z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Europie Środkowej. Województwo Małopolskie jest jednym z najczęściej odwiedzanych regionów w Polsce. Z uwagi na bogate dziedzictwo kulturowe i walory ukształtowania terenu Małopolska turystów jest coraz więcej, i to zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na usługi turystyczne na europejskim poziomie. Wyznacznikiem sukcesu w każdej dziedzinie, w tym także i turystyce, jest jakość świadczonych usług. Do realizacji tej koncepcji niezbędne było stworzenie w regionie placówki kształcenia młodzieży, która przygotuje i wyposaży w niezbędne umiejętności zawodowe przyszłą kadrę sektora branży turystyczno-gastronomicznej dla województwa małopolskiego.

Europejskie wzorce kształcenia

Wzorcem dla powstającej Małopolskiej Szkoły Gościnności była austriacka szkoła Villa Blanca, posiadająca w regionie kilkudziesięcioletnią tradycję kształcenia zawodowego. Pomysł stworzenia podobnej placówki w Małopolsce powstał, gdy władze województwa gościły w Innsbrucku. Wizyta ta ugruntowała przekonanie, że Małopolska z wieloma atrakcjami turystycznymi powinna mieć własną szkołę kształcącą specjalistów branży turystyczno-gastronomicznej. Koncepcja powstania szkoły w Myślenicach oparta na dobrych praktykach szkoły Villa Blanca z Innsbrucku stała się gwarancją wysokiej jakości nauczania przy jednoczesnym uwzględnieniu zapotrzebowania pracodawców na wykwalifikowaną kadrę, wyposażoną w niezbędne kwalifikacje i kompetencje językowe.

Obecnie w strukturze Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach znajdują się:

 • II Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Turystyczno-Gastronomiczne
 • Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia
 • Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Szkoła kontynuuje najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze, ciągle się rozwija i unowocześnia. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach, turniejach i olimpiadach, podczas których mogą się wykazać swoją wiedzą i umiejętnościami, zwłaszcza z zakresu kształcenia zawodowego.

Obecnie Technikum Turystyczno-Gastronomiczne kształci uczniów w zawodach:

 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia i Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego kształcą w zawodach: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, kucharz, technik usług kosmetycznych.

Zmodernizowana baza dydaktyczna i zajęcia prowadzone przez specjalistów

Małopolska Szkoła Gościnności zapewnia swoim uczniom doskonałe warunki do nauki, zdobywania nowych umiejętności i zgłębiania tajników zawodów związanych z hotelarstwem, turystyką i gastronomią. Placówka posiada dostosowaną do różnych wydarzeń multimedialną aulę ze sceną, na której odbywają się nie tylko szkolne uroczystości, ale również spotkania ze znanymi gośćmi, konferencje, szkolenia, wydarzenia specjalne. W szkole znajduje się również mniejsza sala konferencyjna przystosowana do kursów szkoleniowych i wykładów. Uczniowie technikum uczą się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych, które budzą zachwyt nawet szefów kuchni renomowanych restauracji. Każdy uczeń ma swoje stanowisko pracy wyposażone w kuchenkę, zlewozmywak i wygodne szafki. W każdej pracowni znajduje się nowoczesny sprzęt kuchenny, piece konwekcyjno-parowe, lodówki i zamrażarki. Szkoła posiada własną restaurację powstałą w pomieszczeniach po starej kotłowni, w której uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie obsługi gości i przygotowywania profesjonalnych uroczystości (powstawanie restauracji dokumentuje film przygotowany przez uczniów https://www.youtube.com). W tajniki sztuki kulinarnej wprowadza ich szef kuchni krakowskiego hotelu. Dla uczniów zainteresowanych hotelarstwem szkoła przygotowała profesjonalne pracownie, w których znajdują się apartamenty hotelowe przygotowane do ćwiczeń praktycznych. Szkoła posiada również własną pracownię baristyczną w pełni wyposażoną w bar i profesjonalny ekspres do kawy. Małopolska Szkoła Gościnności jako jedyna w Polsce realizuje autorski program nauczania przedmiotu baristyka, przygotowany przez eksperta w tej dziedzinie, który jednocześnie prowadzi zajęcia w naszej szkole. Młodzież uczy się nie tylko, jak profesjonalnie zaparzyć kawę, ale zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu baristyki. Pokaz umiejętności uczniów Małopolskiej Szkoły Gościnności zdobywanych podczas zajęć z baristyki można obejrzeć na filmie: https://www.youtube.com. Do ekspertów pracujących w szkole należą: nauczycielka baristyki, pani Renata Lebiedzka z Małopolskiej Szkoły Baristów i pan Adam Bieńko – szef kuchni krakowskiego Hotelu Qubus. Specjaliści z branży podkreślają, że nauczanie przedmiotów zawodowych to dla nich nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

Osoby kształcące się w Szkole Policealnej Turystyki i Zdrowia mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone pracownie masażu, rehabilitacji, zabiegów medycznych i terapii zajęciowej. Na potrzeby organizacji przez Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego kursu kosmetycznego utworzono w szkole nową pracownię zajęć praktycznych (a zarazem egzaminacyjną), która wyposażona jest w trzy nowoczesne stanowiska zabiegowe nieodbiegające standardem od salonów kosmetycznych.

Szkoła posiada własną stołówkę, z której młodzież bardzo chętnie korzysta oraz zmodernizowany internat, który może gościć prawie 100 osób w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami. Miesięczny koszt pobytu w internacie to 50 zł.

Praktyki zawodowe

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne i Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia poprzez realizację praktyk zawodowych stwarzają możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w ramach wybranego kierunku kształcenia i specjalności. To właśnie podczas praktyk zawodowych uczniowie po raz pierwszy w swoim życiu stykają się z rynkiem pracy. Praktyka zawodowa stanowi również okazję do konfrontacji wyobrażenia o zawodzie z rzeczywistością. Uczniowie technikum mają możliwość odbywania praktyk krajowych i zagranicznych w prestiżowych obiektach hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych. Młodzi adepci sztuki hotelarskiej pierwsze kroki stawiają w hotelach Holiday Inn, Andels, Radisson. Uczniowie odbywają praktyki w luksusowych hotelach i restauracjach nie tylko w Polsce, ale również m.in. w Grecji, Hiszpanii, Islandii. Współpraca szkoły z pracodawcami jest wieloaspektowa, każdego roku staramy się pozyskiwać do współpracy nowe firmy. W procesie nawiązywania nowych kontaktów weryfikujemy pracodawców pod kątem bazy i możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu, tak aby nasi uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe w placówkach o jak najwyższym standardzie świadczonych usług. Uczniowie Technikum Turystyczno-Gastronomicznego mają możliwość wyboru miejsca praktyk zawodowych, staży, wizyt zawodoznawczych z szerokiego wachlarza pracodawców. Do głównych partnerów szkoły w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu w technikum należą:

 • Hotel Krak Myślenice
 • Hotel Black & White Myślenice
 • Hotel i Restauracja „Podzamcze” Dobczyce
 • Restauracja Sova Myślenice
 • Rekliniec Myślenice
 • Restauracja 7 smaków Myślenice
 • Hotel Radisson Kraków
 • Hotel Novotel Centrum Kraków
 • Hotel Novotel City West Kraków
 • Hotel Stary Kraków
 • Hotel Andels Kraków
 • Hotel Chopin Kraków
 • Hotel Hilton Kraków
 • Hotel Sheraton Kraków
 • Hotel Holiday In Kraków
 • Hotel Qubus Kraków
 • Hotel Park Inn Kraków
 • Hotel Ibis Centrum Kraków
 • Hotel Ibis Stare Miasto Kraków
 • Hotel Mercure Dosłońce – Racławice
 • Hotel Nosalowy Dwór Zakopane
 • Centrum Kongresowe Karków
 • Biuro podróży Delta Travel
 • Biuro podróży Logos Tour
 • Biuro Podróży Wygoda Travel Kraków,
 • Biuro Podróży Antałek
 • Wojskowy Dom Wczasowy Rewita – Sopot,
 • WDW Rynia
 • Sieć hoteli JS Majorka Hiszpania
 • Hotele w Grecji i Islandii
 • Villa Blanca Insbruck.

Uczniowie Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia realizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w oddziałach szpitalnych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej i świetlicach terapeutycznych. W realizacji praktyk w tym zakresie szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej – Myślenice
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej – Harbutowice
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej – Dobczyce
 • Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów i Innych Osób Uprawnionych „Biały Potok”

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce to projekt systemowy Województwa Małopolskiego, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. W jego ramach od 2010 roku Małopolska Szkoła Gościnności organizuje kursy, szkolenia zawodowe, staże–wizyty zawodoznawcze. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły biorą udział w wizytach studyjnych w szkołach, firmach oraz centrach kształcenia praktycznego regionów partnerskich województwa małopolskiego – niemieckiej Turyngii i francuskiego regionu Rodan-Alpy. Działaniami w ramach projektu objęci zostali uczniowie Technikum Turystyczno-Gastronomicznego i Szkoły Policealnej Turystyki i Zdrowia. Łącznie Małopolska Szkoła Gościnności do maja 2015 roku wydała 534 certyfikaty uczniom, którzy uczestniczyli w następujących działaniach w ramach projektu:

Kursy i warsztaty:

 • arteterapia – zdobnictwo, dekoratorstwo
 • kurs wikliniarstwa i plecionkarstwa
 • kurs masażu klasycznego z elementami rehabilitacji ruchowej
 • kurs języka migowego
 • warsztaty planowania kariery
 • kurs baristyczny
 • kurs carvingu
 • kurs języka migowego II stopnia
 • kurs barmański
 • kurs choreoterapia

Staże – wizyty zawodoznawcze:

 • staże baristyczne
 • staże barmańskie
 • płatne staże wakacyjne
 • kuchnia molekularna
 • kuchnia sous-vide
 • kuchnia francuska
 • kuchnia włoska.

Udział w targach edukacyjnych

Małopolska Szkoła Gościnności ma do zaoferowania wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi szukających wykształcenia i pracy. Dzień Otwarty Szkoły, udział w Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego a przede wszystkim udział w Targach Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce stwarza niepowtarzalną okazję, by przyjrzeć się bliżej placówce, zapoznać się z ofertą edukacyjną i porozmawiać z tymi, którzy stanowią o wyjątkowości szkoły, czyli z naszymi uczniami. Małopolska Szkoła Gościnności na tegorocznym Festiwalu Zawodów zaprezentowała się pod hasłem „W świecie gościnności” w dwóch branżach: społeczno-medycznej (Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia, Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego) i turystyczno-gastronomicznej (Technikum Turystyczno-Gastronomiczne, II Liceum Ogólnokształcące). W części społeczno-medycznej Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia zorganizowała pokazy z zakresu arteterapii oraz terapii manualnej, a Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – zabiegi kosmetyczne twarzy. W części turystyczno-gastronomicznej Małopolska Szkoła Gościnności zaprezentowała kilka pokazów przyciągających uwagę zwiedzających. Uczestnicy targów mogli nauczyć się wiązać krawat (na cztery sposoby), dekoracyjnie składać serwetki, spróbować być baristą i zgłębić tajniki zdobienia kawy (latte art) a także nauczyć się wykonywać finger foody. Niezwykle widowiskowe i gromadzące dużą publiczność były pokazy flambirowania (sposób podawania potrawy polegający na oblaniu lub skropieniu dania alkoholem i podpalenia go, tzw. gorący półmisek) w wykonaniu uczniów technikum. Zainteresowanie młodzieży, nauczycieli, przedstawicieli władz i mediów było ogromne. Każdy z gości został przyjęty przez nas najlepiej, jak tylko potrafiliśmy, bo w końcu nazwa Małopolska Szkoła Gościnności zobowiązuje. Stoisko naszej szkoły odwiedziła również pani Joanna Kluzik-Rostkowska – minister Edukacji Narodowej.

Imprezą towarzyszącą Festiwalowi Zawodów w Małopolsce jest spotkanie przedstawicieli władz województwa małopolskiego z delegacjami zagranicznymi szkół ze współpracujących regionów. W tym roku delegacje zagraniczne gościła Willa Decjusza. Specjalnie na tę okazję pod okiem nauczyciela specjalisty uczniowie Małopolskiej Szkoły Gościnności przygotowali dla uczestników spotkania w wykwintny poczęstunek. Uczniowie serwowali gościom tradycyjne potrawy kuchni polskiej i lekkie przekąski „finger food”. Każdy gość wydarzenia w prezencie od szkoły otrzymał produkt markowy Małopolskiej Szkoły Gościnności – cwibakową babeczkę.  Obsługa delegacji zagranicznych była dla uczniów technikum doskonałą okazją do sprawdzenia znajomości języków obcych.

 

Smak Gościnności 2015

W tym roku Małopolska Szkoła Gościnności po raz pierwszy zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny „Smak Gościnności 2015”. Partnerem konkursu była Gmina Raciechowice. Patronat merytoryczny sprawowało Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski i rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Sponsorami konkursu byli: Farutex, Unilever i Małopolanka.

W pierwszej edycji konkursu rywalizowało dziesięć szkół gastronomicznych z Krakowa, Wadowic, Myślenic, Limanowej, Bochni, Dąbrowicy i Polanicy-Zdroju. Udział w konkursie był dla młodych adeptów sztuki kulinarnej okazją do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także sprawdzenia się w sytuacjach stresowych. Kucharze wykazali się dużą kreatywnością oraz wyobraźnią podczas zmagań konkursowych. Zachwycała różnorodność serwowanych potraw, ich smak oraz estetyka podania. Jury techniczne w składzie:

 • Leszek Kawa – Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników
 • Paweł Wojtyga – kucharz specjalista,
 • Piotr Papież – Farutex,
 • Robert Kopacz – Regionalny Doradca Kulinarny Unilever

oceniało m.in. sposób prowadzenia procesów technologicznych, higienę pracy i ekonomiczne wykorzystanie surowców.

Natomiast jury degustacyjne w składzie:

 • Teresa Starmach – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego IV kadencji
 • dr hab. Teresa Fortuna – dziekan Wydziału Technologii Żywienia UR Kraków
 • dr hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prodziekan Wydziału Technologii Żywienia UR
 • Jarosław Szlachetka – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 • Anna Grzegórzko-Piętak – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Piotr Sendor – Agencja Rynku Rolnego oddział Kraków

oceniało smak potraw, ich oryginalność i sposób prezentacji. Spośród uczestników wyłoniono trzech laureatów, a firma Farutex ufundowała dodatkowo nagrodę specjalną.

Mamy nadzieję, że konkurs „Smak Gościnności” na stałe wpisze się w harmonogram konkursów szkół gastronomicznych i będzie stanowić doskonałą okazję do rozwijania potencjału i twórczej inwencji uczniów oraz do wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży

Małopolska Szkoła Gościnności w kształceniu młodzieży kładzie nacisk nie tylko na realizację zajęć wynikających z podstawy programowej kształcenia w poszczególnych zawodach, ale poszukuje również dodatkowych pomysłów, które przyczynią się do osobistego rozwoju uczniów i poszerzenia ich horyzontów. W tym właśnie celu organizowane są w szkole kursy savoir-vivre’u i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczniowie uczestniczą również w warsztatach (np. warsztaty z panem Dariuszem Sosnowskim – szefem kuchni pięciogwiazdkowego hotelu https://www.youtube.com) i spotkaniach specjalnych z ekspertami (m.in. Anną Starmach- jurorką Master Chef w TVN i Marcinem Rusnarczykiem – Mistrzem Polski Baristów). Organizowane są również wykłady akademickie prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni, z którymi szkoła współpracuje (UR, WSTiE, UJ, UE). Wraz ze szkołami partnerskimi z Austrii, Węgier, Francji, Niemiec organizujemy wymiany młodzieży, które równocześnie stanowią doskonałą okazję dla nauczycieli do wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia.

Poza lekcjami młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych (chór, zespół muzyczny, zajęcia sportowe), kołach zainteresowań (Koło Turystyczne „Gazda”), wolontariacie (Szlachetna Paczka, Banki Żywności, lokalna akcja charytatywna „Gramy, Tańczymy i Biegamy dla Mateuszka i Krzysia”). W tym roku w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii” 21 uczniów naszej szkoły zrealizowało 6 projektów społecznych, których efektem były m.in. charytatywna zbiórka zakrętek, zbiórka żywności dla potrzebujących, spotkania uczniów z przedstawicielami różnych zawodów i akcja krwiodawstwa, podczas której w zaparkowanym pod szkołą krwiobusie 64 uczniów oddało łącznie 28 litrów krwi. Małopolska Szkoła Gościnności zachęca również młodzież do prowadzenia zdrowego, aktywnego stylu życia. W ramach zajęć sportowych i programu „WF z klasą” organizowane są turnieje sportowe z innymi szkołami powiatu myślenickiego, spotkania z zawodnikami uprawiającymi różne dyscypliny sportu i zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów (np. spotkanie z zawodnikami rowerowego klubu sportowego Biotop https://www.youtube.com, zajęcia zumby z certyfikowanym instruktorem https://www.youtube.com).

Nasi uczniowie biorą licznie udział w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach, osiągając spore sukcesy. W bieżącym roku szkolnym Małopolska Szkoła Gościnności może się poszczycić czterema finalistami centralnych etapów olimpiad zawodowych: Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i Olimpiady Wiedzy o Turystyce (dwie osoby). W dwóch edycjach Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim aż ośmiu uczniów wywalczyło indeksy UJ na wymarzone kierunki studiów. Ponadto uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum z powodzeniem uczestniczą w wielu lokalnych i regionalnych konkursach językowych, matematycznych, geograficznych i artystycznych (literackich i muzycznych). Małopolska Szkoła Gościnności to również liczne sukcesy sportowe na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Spośród najważniejszych osiągnięć warto wymienić: brązowy medal siatkarek w Małopolskiej Licealiadzie, wicemistrzostwo w Rejonowej Licealiadzie w piłce ręcznej dziewcząt, mistrzostwo w Rejonowej Licealiadzie w siatkówce dziewcząt, sukcesy na szczeblu wojewódzkim w pływaniu.

Więcej informacji o działalności Małopolskiej Szkoły Gościnności można uzyskać na naszej stronie internetowej www.zsp.edu.pl oraz na szkolnym profilu na facebooku: www.facebook.com/MalopolskaSzkolaGoscinnosci

Zapraszamy również do obejrzenia filmu promującego Małopolską Szkołę Gościnności https://www.youtube.com

Anna Kwinta
nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
zdjęcia: archiwum szkoły

Dodaj komentarz