W założeniach pracy Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach od zawsze priorytetami było dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy czy podnoszenia atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Wywiad z Panią mgr inż. Dorotą Wilińską – dyrektorem Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.

Wywiad z Panem dyrektorem Markiem Kubitem, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie.

„Podkarpacie stawia na zawodowców” to projekt systemowy dzięki któremu wzrośnie atrakcyjność i jakość kształcenia w szkołach zawodowych, wzmocni się współpraca między szkołami a pracodawcami, a w szkołach powstaną efektywne poradnie edukacyjno-zawodowe.

29 września 2014 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja poświęcona współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. To pierwsza z tematycznych konferencji organizowanych w różnych regionach Polski.