Klasy patronackie to sposób na korzystną współpracę szkoły zawodowej z przedsiębiorcą. Powstają one poprzez zawarcie umowy między placówką edukacyjną a pracodawcą. Firma obejmuje wtedy opieką wybrane oddziały w szkołach o profilach zgodnych z jej działalnością. Jej oczekiwania są uwzględniane przy tworzeniu programu nauczania klasy.

W III edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze zawodowym gastronomia i produkcja spożywcza laureatem został Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Szkoła została wysoko oceniona za wzorową współpracę z największą nie tylko na Podlasiu, ale również w Polsce firmą mleczarską – Spółdzielnią Mleczarską MLEKOVITA. Oto jak przebiegała i nadal przebiega nasza współpraca.

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach oraz Studio Fryzjerstwa „CUBE” zostali laureatami III edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN i KOWEZiU „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w branży fryzjersko-kosmetycznej.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu otrzymał tytuł laureata III edycji konkursu organizowanego przez MEN i KOWEZIU „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w branży leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska. W ramach konkursu zaprezentowaliśmy współpracę ZSIŚ z Gospodarstwem Ogrodniczym M.E. Stępień w Toruniu, która w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Technikum im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Porębie oraz Biuro Rachunkowe Minge Mirosława zostali laureatami III edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN i KOWEZIU „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w branży transport i gospodarka magazynowa.

Technikum Nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu oraz „Vesta” PHU Jadwiga Nocoń zostali laureatami III edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN i KOWEZiU „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w branży włókienniczo-odzieżowej i skórzanej.

W dniu 28 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się gala podsumowująca zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej konkurs  „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Dobiegł końca projekt „Edukacja zawodowa w praktyce” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

20 maja na zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się konferencja pt. „Szkoła sukcesu zawodowego” poświęcona szkolnictwu zawodowemu w powiecie golubsko-dobrzyńskim oraz współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach to szkoła, która może się poszczycić nie tylko długim stażem, ale też pasmem licznych sukcesów. Wieloletnie tradycje i doświadczenie w kształceniu młodzieży zapewniają jej absolwentom bardzo dobry start w życie zawodowym.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim jest szkołą, która od początku swojej działalności miała na uwadze dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Swoją ofertę edukacyjną dostosowujemy więc do tych zmian, wkładając wiele wysiłku w to, by uczniowie wyposażeni byli nie tylko w odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, znacznie podnoszące ich kwalifikacje.

W dniach 19-20 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie kuratorów oświaty z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych. Organizatorem był DKZiU MEN i KOWEZiU.