Od kilkunastu lat mamy możliwość obserwacji zmieniającego sie systemu edukacyjnego szkolnictwa zawodowego. Dziś bardziej niż dotychczas gospodarka rynkowa kształtuje specyfikę, kierunki i efektywność kształcenia zawodowego pod kątem pracownika, jak i przyszłego pracodawcy.

19 maja br. w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Dla zwiększenia efektywności i zysków, współczesny rynek pracy wymaga od swoich pracowników ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych. Pracodawca coraz częściej szuka ludzi, którzy zdobytą wiedzę potrafią szybko zastosować w praktyce. A z praktyką w naszym systemie edukacji jest niestety nie najlepiej.

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie i Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A zostali laureatami IV edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w branży mechanicznej.

O roli współpracy szkół zawodowych z pracodawcami mówi się od dawna. Staje się ona nieodzownym elementem dyskusji środowisk związanych zarówno z edukacją a ściślej biorąc z kształceniem zawodowym jak i ze środowiskiem gospodarki. Współpraca ta nabiera większego znaczenia odkąd zaczęto dostrzegać braki kadry technicznej.

Bezpieczny Łańcuch Dostaw może stać się szansą na wprowadzenie ciekawych innowacji, które wyprzedzą zapotrzebowania rynku pracy dzięki czemu szkoła stanie się podmiotem umożliwiającym podniesienie konkurencyjności lokalnym przedsiębiorstwom.

Polski Instytut Kształcenia Optyków stworzył szkołę, która powstała na bazie doświadczeń budowania sieci salonów optycznych. Jest to Policealna Szkoła Kształcenia Optyków w Tarnogórze.

W dniu 5 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie zorganizowano I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy RIGIPS Saint Gobain.

W Radomiu 21 stycznia 2016 r. odbyła się konferencja „Zawód to szansa, zawód to przyszłość. Rola edukacji zawodowej w kreowaniu szans na rynku pracy”. Odpowiedzialność samorządu za współpracę szkół z pracodawcami, za kreowanie ścieżek edukacyjnych młodzieży, prezentacja zakresu współpracy samorządu i pracodawców ze szkołami, uczelniami i pracodawcami, podkreślanie roli poradnictwa całożyciowego to główne tematy spotkania.

1 na 3 pracodawców nie jest zadowolonych z kompetencji absolwentów wchodzących na rynek pracy. Głównym problemem jest brak praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu – wynika z badania zrealizowanego przez Millward Brown na zlecenie Work Service S.A.

Wywiad z panem Januszem Dziurzyńskim, dyrektorem Procter & Gamble Global Business Services i wiceprezesem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ang. ABSL).

Technikum Hotelarskie w Iwoniczu-Zdroju zostało laureatem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i KOWEZiU w obszarze turystyka i hotelarstwo.