Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wdraża system, który umożliwi zbudowanie bliskiej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a biznesem.

Klasy patronackie w Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach to przykład dobrej praktyki w szkole zawodowej.

Projekt P-EE ma przyczynić się do wzmocnienia synergii edukacji i rynku pracy poprzez rozwój innowacyjnych programów w dziedzinie kształcenia dorosłych, którego celem jest wzmocnienie organizacji partnerskich.

Trwa druga edycja TEKSTYLIADY – konkursu na wzór nadruku tkaniny meblowej dla młodych twórców oraz bardziej doświadczonych designerów.

W dniach 27-28 października 2016 r. odbył się – organizowany przez Wolters Kluwer – III Kongres Edukacja i Rozwój.

Projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego ma celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Jak to osiągnąć? Poprzez zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta (wymarzonego kandydata do pracy) potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców.

Jeśli wybitni nastolatkowie biorą udział w unikalnym programie edukacyjnym, to efekt musi być nadzwyczajny. I taki był – druga edycja ADAMED SmartUP pokazała, jak wielu młodych Polaków chce się uczyć i wiązać z nauką swoją przyszłość. Blisko 3 500 nastolatków rywalizowało o profesjonalne konsultacje edukacyjne i pomoc w przygotowaniu do kariery naukowca. Najlepsza dziesiątka to uczniowie szkół […]

Codziennie tysiące monterów w Polsce wykonuje instalację produktów stolarki budowlanej. Niejednokrotnie jakość usług pozostawia jednak wiele do życzenia. Dlatego Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) prowadzi szereg działań mających na celu poprawę tej sytuacji. Jednym z nich jest ogólnopolska kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ”, w ramach której w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach zawodowych utworzone zostały […]

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku otrzymał aż dwa tytuły laureata w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Głównym jego celem było wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach zawodowych.

Bardzo dużą rolę w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej odgrywają uczniowie danej placówki, którzy są jej ambasadorami. Współpraca szkoły z pracodawcami przynosi wiele profitów uczniom a tym samym wpływa pozytywnie na renomę szkoły.

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach po raz kolejny zdobył statuetkę najlepszej szkoły zawodowej w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. W III edycji tego konkursu ZST zwyciężył w obszarze fryzjersko-kosmetycznym z zawodem technik usług fryzjerskich, natomiast w tegorocznej – IV edycji szkoła zaprezentowała swoje dobre praktyki współpracy z firmą – Centrum Informatyki i Księgowości Komputer Soft w obszarze elektryczno-elektronicznym i teleinformatycznym z zawodem technik informatyk.

Inspiracją do wprowadzenia zmian w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku była realizacja w latach 2012-2013 wielonarodowego projektu z programu Leonardo da Vinci. Armeria Eskola poznaliśmy trzy lata temu dzięki międzynarodowej inicjatywie, służącej rozwojowi branży mechatronicznej.