Koalicja KARAT (http://www.karat.org) skupia 63 organizacje działające na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej. Działa na poziomie krajowym i międzynarodowym na rzecz zmian w polityce rządów, a także podniesienia świadomości społeczeństw w kwestii równouprawnienia.

Od wielu lat jednym z głównych argumentów w dyskusjach na tematy społeczne jest kwestia płacy minimalnej. Związki zawodowe i politycy walczący o władzę przekonują, że zbyt dużo pracujących zmuszonych jest pracować za najniższe stawki. Z kolei pracodawcy i zwolennicy wolności gospodarczej podkreślają, że wynagrodzenie to cena za pracę, ceny zaś powinny być ustalane przez rynek a nie urzędy. Ich zdaniem wszelkie próby kontrolowania cen przez rząd zaburzają naturalne mechanizmy gospodarcze.

W Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2015 wzięło udział 430 zakładów działających na terenie Polski. Przełożyło się to na próbę 160 357 pracowników, co umożliwiło zaprezentowanie wynagrodzeń aż na 421 stanowiskach pracy. Dominującą rolę w badaniu odgrywają zakłady o profilu produkcyjnym. Stanowią one 72% całej próby. Oddziały o profilu usługowym i handlowym to odpowiednio 9% i 19% wszystkich uczestników.

Dnia 9 października br. Koalicja Karat zaprezentowała wyniki badań dotyczących sytuacji dziewcząt w szkolnictwie zawodowym oraz kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy. W spotkaniu, które odbyło się w ramach posiedzenia Komisji Kobiet OPZZ, udział wzięło niemal 50 osób, przedstawicielek i przedstawicieli związku zawodowego, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i organizacji pracodawców.

Zjawisko bezrobocia to dziś ogromnym problemem młodego pokolenia. W całej Unii Europejskiej zauważyć można znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami związane ze stopą bezrobocia wśród ludzi młodych.

Nie od dziś wiadomo, że to nie wielkość wynagrodzeń nominalnych, ale siła nabywcza decyduje o poziomie życia ludności. Dane wskazują na to, że nadal daleko nam do UE – nasze zarobki należą do najniższych w Europie. Należy jednak pamiętać, że niższe są u nas także koszty życia. Warto więc sprawdzić, jaką kwotę pieniędzy mamy realnie do dyspozycji w stosunku do poziomu europejskiego.

Jak wynika z tegorocznej edycji OECD Better Life Index, prawdopodobieństwo przejścia na bezrobocie w Polsce jest wysokie i wynosi 7,3%.

Człowiek najlepsza inwestycja – to hasło konferencji „Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5. edycji badań BKL. Wyzwania na dziś i na jutro”. Konferencja odbyła się 28 kwietnia 2015 roku w Warszawie.  Na sympozjum zaprezentowano wyniki badań projektu badawczego Bilans Kapitału Ludzkiego BKL.

Polskie społeczeństwo utożsamia Święto Pracy, obchodzone 1 maja, z uroczystością komunistyczną. Jednak geneza tego święta ma inny, bardziej wymowny charakter. Zostało ono wprowadzone dla upamiętnienia strajków robotniczych w USA, które odbyły się w maju 1886 roku w Chicago. Pracownicy protestowali, domagając się wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy. Pierwsze obchody tego święta na ziemiach polskich odbyły się jeszcze w czasach zaborów, w 1890 roku.

Wyniki sondy przeprowadzonej wśród polskich pracowników są dość niepokojące. Na pytanie: „Czy planujesz zmienić pracę w 2015 roku?” blisko 70% badanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi.

Często o osobach młodych na rynku pracy mówi się w kontekście braków kompetencyjnych i problemów, na jakie napotykają w procesie rekrutacji. Rzadziej wspomina się o ich atutach, a więc pozytywnych cechach, odróżniających tę grupę od starszych pracowników.

Najwyżej opłacaną branżą, podobnie jak w ubiegłych latach, pozostawało w 2014 roku IT. Przeciętne wynagrodzenie w branży IT w 2014 roku wynosiło 6 000 PLN. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla wszystkich badanych wyniosła 4 150 PLN i stanowiła 69% mediany wynagrodzeń w IT – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.