Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz: Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej. Warszawa: Difin SA, 2013.

Jacek Pyżalski: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

Rafał Michałowski, Wojciech Myka: Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych. Krok po kroku. Warszawa: KOWEZiU, 2014.

Aneta Paszkiewicz: Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem. Warszawa: Difin SA, 2014.

Jolanta Szempruch: Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

Katarzyna Sabela, Mirosława Cuper: Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.