Maria Gudro-Homicka: Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii. Warszawa: Difin, 2015.

Andrzej Murzyn: Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji. Kraków: Impuls, 2013.

Okładki

W ramach projektu Euroguidance zostały wydane trzy publikacje dotyczące poradnictwa i informacji edukacyjno-zawodowej. Publikacje skierowane są do doradców zawodowych i innych specjalistów, którzy zaangażowani są w realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska: Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela. Warszawa: Difin SA, 2014.

Monika Bartosiewicz-Niziołek, Monika Marcinkowska-Bachlińska, Wanda Kozyra, Alicja Karczmarczyk, Joanna Żebrowska: Zaproszenie do ewaluacji-zaproszenie do rozwoju. Poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach. KOWEZIU 2014.

Dr Tomasz Sobierajski: Zaproszenie do monitorowania. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach jako badanie w działaniu. KOWEZIU 2015.

okladka

Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny, Marek Maziarz[i]: Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Julian Piotr Sawiński: Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Difin SA, 2014.

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Redakcja naukowa Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska, Andrzej Różański. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

Stanisław Dylak: Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Difin SA, 2013.

Ruth Colvin Clark: Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Biblioteka MODERATORA, 2014.

Zrozumieć Ziemię: konspekt lekcyjno-ćwiczeniowy z wprowadzeniem do wycieczek. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli geografii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013

Strona 2 z 3123