W trosce o przyszłe pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju to pierwszy raport Centrum Badawczego UNICEF – Innocenti we Florencji, który przedstawia ocenę warunków i jakości życia dzieci w 41 krajach bogatych (tj. krajach o wysokich i średnich dochodach) w kontekście zrównoważonego rozwoju

Magdalena Ratajska: BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne. Warszawa: WSiP, 2016.

Aneta Paszkiewicz: Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie. Warszawa: Difin SA, 2015

Agnieszka Kozdroń: Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc. Warszawa: Difin SA, 2015.   Celem autorki jest przybliżenie zespołu Aspergera[1] (ZA, Aspi) wszystkim osobom, które kontaktują się i pracują z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi. Jako matka chłopca z tym rozpoznaniem wie, jak trudno jest dotrzeć do praktycznej wiedzy, która może pomóc zrozumieć własne dziecko. W prosty i […]

Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Redakcja naukowa Teresa Zubrzycka-Maciąg. Warszawa: Difin, 2016.

Julian Piotr Sawiński: Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część 1, Część 2. Warszawa: Difin, 2015, 2016.

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2. Pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Warszawa: Difin, 2016.

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Warszawa: Difin, 2015.

Stanisław Kozak: Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego. Warszawa: Difin, 2013.

Dryjańska Anna,Kędziora Karolina, Solik Aleksandra, Śmiszek Krzysztof, Bye Marte Taylor: Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki. Przewodnik. Warszawa: STOWARZYSZENIE KOALICJA KARAT, 2015

Tworzywa sztuczne – nowoczesne materiały, Edycja polska – wydanie 1. Wydawca: Fundacja PlasticEurope Polska, 2015, na podstawie podręcznika Kunststoffe – Werkstoffe unserer Zeit, wydanie 15 (zmienione)
Tworzywa sztuczne – zestaw próbek (na podstawie niemieckiej książki Kunststoffe – Proben- Sammlung).

Czym jest upowszechnianie rezultatów? Kiedy należy zacząć myśleć o efektach podjętych działań? Czy promując rezultaty, warto korzystać z mediów społecznościowych? To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w publikacji zatytułowanej Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych.