Rozmowa z profesorem Stanisławem Adamczakiem, rektorem Politechniki Świętokrzyskiej, członkiem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców.