Nadszedł gorący czas dla gimnazjalistów – muszą podjąć decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ma szereg zasobów, które mogą pomóc młodym ludziom. Rekomendujemy technika i szkoły zawodowe. Pokazujemy, na czym polega praca w danym zawodzie, jak określić swoje predyspozycje, gdzie szukać szkoły dla siebie w najbliższej okolicy itp.

9 marca 2016 roku odbyła się konferencja „Różne ścieżki kształcenia” dla koordynatorów doradztwa zawodowego w gimnazjach mająca na celu zapoznanie z: zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017, nowymi zawodami, w których kształcą warszawskie szkoły, ofertą Ochotniczych Hufców Pracy, możliwościami kształcenia w rzemiośle, kształceniem w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Z danych raportu przygotowanego przez CBOS wynika, że co drugi rodzic zamierza opłacać dodatkowe zajęcia pozaszkolne swoim dzieciom. Od kilkunastu lat najwięcej płatnych zajęć pozaszkolnych w Polsce stanowiły lekcje z języków obcych. Obecnie są one równie popularne co zajęcia sportowe. Poza wydatkami związanymi z koniecznością wyposażenia dzieci w przybory szkolne, podręczniki, mundurki i uiszczania obowiązkowych […]

Uczniowie klas III gimnazjów stają właśnie przed koniecznością wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Oto krótki przewodnik dla nich i dla ich rodziców, jakie mają możliwości dalszego kształcenia.

W Polsce 44,6% dzieci uczestniczy w przynajmniej jednym typie zajęć dodatkowych.
W województwach opolskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim co drugie dziecko brało udział w takich zajęciach. Wśród dorosłych najczęściej dokształcają się mieszkańcy województwa opolskiego, najrzadziej mieszkańcy kujawsko-pomorskiego. Tylko w 6 województwach komputer ma domu ponad 80% rodzin. Smartfony najczęściej mają Małopolanie (ponad 49% gospodarstw), a najrzadziej rodziny w zachodniopomorskim (28%).

Edukacja to jedna z dziedzin, która różni się w zależności od kraju. Oznacza to, że każde z państw ma dowolność w kształtowaniu swojego systemu szkolnego i egzaminacyjnego. Co odróżnia nas w kwestii nauczania od innych państw i może powodować dysproporcje na europejskim rynku pracy?

W dniu 17 lutego 2016 r. delegacja z KOWEZIU uczestniczyła w pierwszej edycji Mokotowskiej Giełdy Szkół Zawodowych. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest pani Dorota Rybaczyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7, koordynator doradztwa zawodowego m.st. Warszawy na Mokotowie. Giełda została zorganizowana, by zapoznać młodzież gimnazjalną z ofertą szkół z ich dzielnicy. Jednym z głównych kryteriów wyboru szkoły jest właśnie niewielka odległość od miejsca zamieszkania.

Rodzice stanowią bardzo ważne ogniwo sieci wsparcia doradczego uczniów rozpoczynających projektowanie kariery zawodowej.

W dniach 3-4 listopada br. w Rydze odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez zespół Euroguidance Łotwa. Euroguidance Polska (sektor edukacji) reprezentowali Karolina Szczuka i Jerzy Bielecki z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Celem wizyty było poznanie organizacji poradnictwa zawodowego w placówkach edukacyjnych. Dzień I, 3 listopada 2015 r. Państwowa Agencja Rozwoju Edukacji (VIAA), Ryga […]

W dniach 19-20 listopada br. odbyła się w Bukareszcie międzynarodowa konferencja „Education and Creativity for a Knowledge Based Society. Theory and Practice in Counselling”. Konferencję zorganizowały wspólnie centrum Euroguidance Rumunia, Universytet Titu Maiorescu w Bukareszcie i National Board for Certified Counsellors (NBCC) Romania.

W dniu 4 listopada 2015 r. odbyła się w Turcji międzynarodowa konferencja poświęcona skutecznym metodom doradztwa zawodowego wspierającym rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Euroguidance, zorganizował w Warszawie konferencję „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych”.