Projekt pod nazwą „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

„Silniejsze dzieci/Mniej przemocy 2”: zapobieganie przemocy w przedszkolach i szkołach podstawowych to międzynarodowy projekt unijny, którego partnerem jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.   W ramach projektu powstało szkolenie w jaki sposób zapobiegać eskalacji przemocy w środowisku przedszkolnym i w pierwszych klasach szkół podstawowych adresowane do nauczycieli i wychowawców pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych. […]

Projekt z zakresu doradztwa zawodowego Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie „Twoja przyszłość kształtuje się dziś” zajął ex aequo jedno z trzech pierwszych miejsc w konkursie zorganizowanym przez Fundację „Fundusz Współpracy” i Mazowieckie Kuratorium Oświaty na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Kobiety stanowią 65% osób wyjeżdżających z Polski za granicę w celu nauki języków obcych. Nie dziwi fakt, że w głównej mierze to młode osoby uczą się języków, ale również te w wieku średnim i starsze bardzo często znajdują czas na ich naukę.

W dniu 12 maja 2016 r. odbyła się konferencja Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia. Nowe spojrzenie na możliwości osób z niepełnosprawnościami organizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz przez Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego. Była to trzecia konferencja naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji.

Trzyletni projekt „QualiTools for IT trainers” opracowany w ramach programu Erasmus+ przez partnerów reprezentujących Polskę, Austrię, Portugalię, Wielką Brytanię i Bułgarię został poświęcony wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów IT przez wzmocnienie ich umiejętności

W dniach 19-20 maja Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu Euroguidance, zorganizował w Warszawie konferencję Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W 2014 r. odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie w UE zmniejszył się do 10%. Ta pozytywna tendencja wynika po części z licznych projektów i inicjatyw podejmowanych na terenie Europy w ciągu ostatnich trzydziestu lat w celu wspierania młodych ludzi zagrożonych porzuceniem nauki. Co sprawiło, że decydenci i praktycy z innych miejsc nie skorzystali z tego dorobku? Jak skutecznie przeszczepiać sprawdzone praktyki i zapewnić ich powodzenie w innym otoczeniu?

W dniach 6-7 kwietnia br. w Stirinie (Czechy) odbyło się spotkanie robocze sieci Euroguidance (EG). Euroguidance Polska (sektor edukacji) reprezentował Jerzy Bielecki z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Celem spotkania było przedstawienie aktualności dotyczących funkcjonowania sieci oraz wymiana doświadczeń z realizacji projektu.

Znajomość języków obcych jest istotna nie tylko pod względem pozycji w CV. Poza tym, że umożliwia komunikowanie się z większą grupą ludzi, wzmacnia również mózg. Nauka nowego języka sprzyja utrzymaniu jego dobrej sprawności do późnej starości. Dowiedziono, że uczenie się języków obcych hamuje proces starzenia
się mózgu i zwiększa inteligencję.

Czasu coraz mniej, a materiału nie ubywa? Z tym problemem zmaga się wielu maturzystów. Kilka prostych zasad wystarczy, aby efektywnie przygotować się do majowego egzaminu. W dodatku taka nauka jest szybsza i pozwala wygospodarować młodym ludziom więcej wolnego czasu.

7 grudnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pn. Od kultury nauczania do kultury uczenia się, zorganizowana przez Young Digital Planet, organizację która od 25 lat łączy nowoczesne technologie i edukację na ponad 45 rynkach świata. Konferencje zarekomendowała konsultant WM ODN Olsztyn, Ewa Nosowicz, na październikowym spotkaniu KADu (Klub Aktywnego Dyrektora). W konferencji uczestniczyli dyrektorzy z województwa warmińsko-mazurskiego, z różnych placówek.