Projekt UE MINCE – Model Kształcenia Edukacji Włączającej możliwością kształcenia kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami w uczeniu się skierowany jest do opiekunów osób niepełnosprawnych, specjalistycznych placówek oraz przede wszystkim samych niepełnosprawnych, zwłaszcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, będących jego głównymi beneficjentami.

Główny cel Turnieju Wiedzy o Zawodach to przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu, pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z rynkiem pracy oraz promocja kształcenia ustawicznego na potrzeby rynku pracy.

W projekcie „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w toku 2016 roku zrealizowano szereg zadań.

logo

W dniu 25 listopada 2016 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF. Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Anna Carla Pereira – Naczelnik Wydziału E2 Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne. Następnie głos zabrała Pani Michele Grombeerg […]

logo

W dniu 26 października 2016 r., w Bratysławie (Słowacja), odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Eurodoradztwo (Euroguidance). Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Irena Fodova, Dyrektor Słowackiego Akademickiego Stowarzyszenia ds. Współpracy Międzynarodowej (Slovak Academic Association for International Cooperation – SAAIC).

logo

W dniu 25 października 2016 r., w Bratysławie (Słowacja), odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Rozwój Kadry (Staff Development). Spotkanie rozpoczął i przywitał uczestników Pan Petr Chalus (Centrum EG Czechy), koordynator grupy roboczej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Czech, Portugali, Niemiec, Rumuni, Węgier, Słowacji i Polski.

Wizyta studyjna w Tallinie

W  dniach 7-8 listopada 2016 roku odbyła się wizyta studyjna w Tallinie (Estonia). Wizyta została zrealizowana przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE w ramach projektu Euroguidance. W czasie wizyty Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowały: Anna Borowska i Małgorzata Rosak. Obszar Estonii obejmuje 45 227 km², składa się z ponad 1500 wysp i 2500 jezior. Lasy zajmują ponad […]

logo

Cross Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities Poczdam (Niemcy), 1-2 czerwca 2016 r.

Projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” jest realizowany od stycznia 2016 roku. Poniżej prezentujemy harmonogram dotychczasowych działań w projekcie.

2 grudnia 2016 roku rusza 7. edycja skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Co przede wszystkim wpływa na efektywność instytucji, które kształcą dorosłych z grup defaworyzowanych? Co wiemy o tych, którzy z tych usług korzystają, o ich sytuacji społecznej i edukacyjnej? W jaki sposób instytucje edukacyjne mogą poprawić swoje działania i jakich narzędzi potrzebują?

Stowarzyszenie Doradców szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na 8. Ogólnopolski Tydzień Kariery, który odbędzie się w dniach 17-23.10.2016. Jego hasło przewodnie to: „Bądź autorem swojej kariery”.