„Głos Nauczycielski” razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej już po raz 15. nagrodził najlepszych nauczycieli w Polsce.
Nauczycielem roku 2016 została pani Joanna Urbańska.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, gdzie ich uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora.

Qualitools to projekt dla trenerów IT, który opisywaliśmy na łamach „Edukatora Zawodowego” w czerwcu 2016 r. Poniżej prezentujemy wywiad z panią Marią Gutknecht-Gmeiner, przedstawicielką partnera projektu, European Peer Review Association, na temat metod qualitools i ich zastosowania.

Bez zaangażowanych i kompetentnych nauczycieli oraz instruktorów nie uda się spełnić potrzeb rynku pracy oraz osiągnąć wysokiej jakości kształcenia w szkołach i ośrodkach kształcenia i szkolenia zawodowego ani w przedsiębiorstwach, bez względu na to, czy nauka przebiega w klasie, w warsztacie, w pracowni, w symulowanym środowisku edukacyjnym czy też w zakładzie pracy.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu B.I.C.70 Za Żelazną Kurtyną polegającego na wspieraniu działań, w których uczestniczą obywatele (studenci, naukowcy, eksperci, nauczyciele, młodzież, itp.) pogłębiając swoją wiedzę na temat wspólnej europejskiej historii i wspólnych europejskich wartości.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu „Euforia”, realizowanego w ramach programu unijnego MEDIA.

3 czerwca w warszawskim Centrum Olimpijskim w ramach konferencji „Sport w szkole”, doszło do spotkania nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół z przedstawicielami świata nauki oraz ekspertami w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród młodych ludzi.

W dniu 31 maja 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja projektu „Wdrożenie modelu FINECVET w edukacji formalnej i pozaformalnej”.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie znalazł się w gronie laureatów konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Szkoła zdobyła I nagrodę oraz wyróżnienie w I edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Praktyką tą jest Szkolna Firma Poligraficzna w obszarze zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów.

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie znalazł się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Jako przykład dobrej praktyki przedstawiono Podkarpacki Turniej Budowlany.

Projekt Żywa Biblioteka/Human Library zrealizowany w Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w ZSPS w Kielcach otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Szkoła zawodowa najwyżej jakości”.

3 czerwca 2016 roku w Warszawie w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyła się konferencja „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce” podsumowującą projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” („European Solutions in Quality Assurance”).