W Ośrodku Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. Pierwszy etap projektu: Forum Partnerów Społecznych realizowany był w okresie styczeń 2016 – luty 2018.

W dniach 8-9 marca w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbył się konkurs „Sprawny w zawodzie” dla techników technologii drewna i stolarzy.

Nasilające się ostatnimi czasy ruchy migracyjne na świecie nie są jedynie wynikiem procesów zmuszających ludzi do uchodźstwa, jak wojny, czy prześladowania polityczne, ani też wynikiem migracji ekonomicznych, gdzie obywatele państw rozwijających się wędrują do państw bardziej rozwiniętych podążając za wizją lepszego życia.

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i przygotować się w ten sposób do wejścia na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego.

12 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbędzie się spotkanie Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET (europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy autorów i redaktorów merytorycznych modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ w ramach 12 grup zawodowych.

Znamy już 15 finalistów drugiej edycji konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

„Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy” to hasło kongresu edukacyjnego organizowanego w dniach 6–8 czerwca 2017 r. w Policach, w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Kongres połączony jest z giełdą kooperacyjną i prezentacja szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Niemczech.

Trwają prace w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. W etapie 2. i 3. poszukujemy obecnie osób, które chciałyby w charakterze autorów i redaktorów pracować nad modernizacją podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Zapraszamy do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Autorem/redaktorem może być zarówno nauczyciel, doradca metodyczny, jak i przedstawiciel rynku pracy.

6 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbył się finał VI Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2017.

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w 2015 roku 46 proc. bezrobotnych w woj. łódzkim stanowili absolwenci szkół i liceów zawodowych. Coraz wyższe wymagania stawiane przez pracodawców i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów kształtują polski rynek pracy. Odpowiedzią na te problemy powinno być kształcenie dualne.