Dnia 25 listopada br. odbyło się spotkanie informujące o e-podręcznikach do kształcenia ogólnego, produktach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu powstają e-podręczniki do 14 przedmiotów, dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Początkiem każdego, nawet największego projektu jest idea. Skąd wzięła się zatem idea WikiVid? Z potrzeby, a dokładnie z chęci zmiany edukacji w Internecie. W sieci brakuje stron poświęconych tylko i wyłącznie wiedzy. Tym bardziej tej przekazywanej w formie filmów wideo. Dlatego po 16 miesiącach działań (programowania), powstał WikiVid!

codeweek

W ramach projektu „Code Week Polska 2015” fundacja Nowoczesna Polska koordynuje Tydzień Kodowania w Polsce, który rozpocznie się w sobotę 10 października i potrwa do niedzieli 18 października.

Moderowanie forum dyskusyjnego to jedno z najważniejszych zadań nauczyciela na kursie e-learningowym. Moderator ma do wyboru cały repertuar ról, które może przybierać w zależności od celu zajęć online i zaplanowanych na nich aktywności dla uczniów.

E-learning to sposób nauczania wykorzystujący komputery oraz Internet. Na podstawie kilku lat prowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego tą metodą (pracowałam także metodą blended oraz stacjonarną) wyrobiłam sobie własną opinię na temat skuteczności tej formy kształcenia.

E-learning to sposób nauczania wykorzystujący komputery oraz Internet. Na podstawie kilku lat prowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego tą metodą (pracowałam także metodą blended oraz stacjonarną) wyrobiłam sobie własną opinię na temat skuteczności tej formy kształcenia.

Elearning jest dzisiaj edukacyjną normą, to żadna nowość. Wpisuje się w wizję szkoły innowacyjnej wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom ucznia, którego naturalnym środowiskiem staje się Internet.

17 maja to Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach jego obchodów Polskie Towarzystwo Informatyczne i firma Microsoft zorganizowały w Warszawie konferencję „Kształcenie Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje. Technologia Informacyjna i Komunikacyjna drogą do sukcesu”.

Amerykańscy autorzy przewodnika do nauczania online przekonują, że przygotowanie e-kursu nie jest mechanicznym przeniesieniem tradycyjnych zajęć do sieci, a tak sądzi i postępuje wielu nauczycieli (również akademickich), którzy zaczynają wykorzystywać e-learning w swojej pracy dydaktycznej. Wspomniani autorzy porównują to niełatwe zadanie przygotowania e-zajęć do sztuki przekładu z jednego języka obcego na drugi [1].

Wydaje się, że nauczyciele w swojej działalności dydaktycznej ciągle bardziej skupiają się na nauczaniu niż na procesie uczenia się. Istnieje potrzeba przedefiniowania roli nauczyciela w tym względzie i zwrócenia uwagi na kształtowanie umiejętności związanych ze świadomym kreowaniem aktywnych postaw i strategii uczenia się wśród uczniów.

Nauczyciele rzadko wykorzystują narzędzia IT w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych. Tymczasem uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych chcą, by lekcje były ciekawsze. Jedną z metod, by to osiągnąć, jest włączenie TIK do lekcji.