Wydaje się, że nauczyciele w swojej działalności dydaktycznej ciągle bardziej skupiają się na nauczaniu niż na procesie uczenia się. Istnieje potrzeba przedefiniowania roli nauczyciela w tym względzie i zwrócenia uwagi na kształtowanie umiejętności związanych ze świadomym kreowaniem aktywnych postaw i strategii uczenia się wśród uczniów.

Prowadzenie blogu, czyli wirtualnego, internetowego pamiętnika, jest zajęciem coraz powszechniejszym. Coraz więcej osób pragnie dzielić się z internautami swoimi przemyśleniami na różne tematy, opiniami, problemami. Są w tej grupie politycy, informatycy, dziennikarze, artyści… Czy znajdziemy wśród blogerów równie licznych uczniów, studentów i nauczycieli?

Czy jest możliwy przewrót kopernikański w edukacji na poziomie jednej szkoły? Czy można własnymi siłami zmodernizować proces uczenia się i nauczania? Czy istnieje kompromis pomiędzy tradycyjną edukacją a cyfryzacją dydaktyki? Jakie możliwości daje e-learning w nauczaniu szkolnym? Na te pytania szukam odpowiedzi w rozmowie z panem Damianem Szcześniewskim, nauczycielem matematyki i informatyki w Zespole Szkół STO w Raciążu, prekursorem cyfrowej rewolucji zachodzącej w tej placówce.

Im więcej inwestycji w cyfrowe narzędzia do nauki, takie jak platforma edukacyjna Edupolis, tym lepszy start uczniów w dorosłość. Rozwój umiejętności cyfrowych u dzieci powinien być priorytetem. Jednak z danych UE wynika, że szkoły wciąż nie są wystarczająco dobrze wyposażone w nowoczesne narzędzia.

Dzisiaj już wiemy, że przyszłością edukacji jest nauka w środowisku sieciowym. Otwarte zasoby edukacyjne i platformy e-learningowe to prawdziwe skarbnice wiedzy dostępne dla każdego, zawsze i w każdym miejscu. Wiedza na jedno kliknięcie staje się powszechna i doceniana. Zasoby te powstają dzięki rzeszy pasjonatów odczuwających potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Platformy typu Moodle zrewolucjonizowały nauczanie i uczenie się w środowisku sieciowym i obecnie są standardem nauczania na odległość.

Formy aktywności społecznej są przeróżne. Na bardzo oryginalny sposób pomocy wpadły licealistki prowadzące projekt United Fellows, który między innymi wspiera Polaków w nauce języków obcych i jednocześnie umila czas seniorom z amerykańskich domów opieki nad osobami starszymi.

Postępująca rewolucja technologii cyfrowych przyczynia się do zaniku granic dotychczas dzielących ludzi. Człowiek XXI wieku staje się w coraz większym stopniu istotą sieciową, poszukującą odpowiedzi na nurtujące go pytania nie w księgozbiorach bibliotek, szkołach czy uniwersytetach lecz w zasobach internetu.

Gdy zaczynam pracę z nową grupą uczniów, proszę ich, aby założyli konto e-mailowe. Dla większości z nich jest to oczywista prośba i bez zbędnych wyjaśnień ją spełniają, ponieważ wszyscy korzystają z zasobów Internetu i komunikują się za pomocą poczty elektronicznej.

Rynek pracy w Unii Europejskiej musi sprostać wyzwaniu, jakim jest rozbieżność pomiędzy wiedzą i umiejętnościami absolwentów uczelni i obecnych pracowników przemysłu chemicznego, a faktycznymi potrzebami rynku pracy w tym sektorze.

Pięć milionów kierowców samochodów ciężarowych i autobusów w Europie musi dostosowywać się do nowych zasad i przepisów oraz szybko zmieniających się warunków pracy, w tym innowacji technologicznych.

Pojęcie multimediów odnosi się do systemów mogących przetwarzać różne typy danych w formie tekstu, dźwięku i grafiki oraz rozpowszechniać je za pomocą elektronicznego nośnika danych w rodzaju płyty CD, DVD lub platformy zdalnej edukacji. Platformy zdalnej edukacji posiadają wiele możliwości umieszczania materiałów multimedialnych, zarówno w formie plików uniwersalnych (dostępnych do edycji w wielu programach), jak również w formatach plików przygotowanych dla konkretnej platformy.

Czy osoby starsze są rzeczywiście wykluczone cyfrowo? Jak poprawić ich kompetencje w tym zakresie? Pomóc może projekt „LIST: Rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych kobiet w starszym wieku z wykorzystaniem współpracy międzypokoleniowej”. Jego celem jest wspieranie kobiet 50+, by mogły stać się częścią społeczeństwa opartego na wiedzy, jak również zniwelowanie występujących różnic społecznych.