Branżowa szkoła I i II stopnia

W związku z reformą oświaty poniżej przedstawiamy w skrócie, jak będzie wyglądało kształcenie w szkole branżowej I i II stopnia.

 

Branżowa szkoła I stopnia

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia;
 • Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach kolejnych klas;
 • Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia;
 • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.

Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia.

Co do zasady:

 • uczeń I klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy II będzie kontynuował naukę w klasie I branżowej szkoły I stopnia;
 • uczeń II klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy III będzie kontynuował naukę w klasie II branżowej szkoły I stopnia;
 • uczeń III klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji, będzie kontynuował naukę w klasie III branżowej szkoły I stopnia.

W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej (odpowiednio klasy II i III). Uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Branżowa szkoła II stopnia

 • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
 • Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r.;
 • Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Oprac. na podstawie http://reformaedukacji.men.gov.pl

plakat-reforma

Dodaj komentarz