Poszukujemy autorów i redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ oraz trenerów spotkań

Zapraszamy do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Autorem/redaktorem może być zarówno nauczyciel, doradca metodyczny, jak i przedstawiciel rynku pracy.

 

Rekrutację otwartą prowadzimy dla 30 grup zawodowych:

Administracja i prace biurowe (technik administracji i technik prac biurowych)

Archiwistyka (technik archiwista)

BHP (technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

Budowa i strojenie fortepianów (stroiciel fortepianów i pianin, technik budowy fortepianów i pianin)

Cukiernictwo i piekarnictwo (cukiernik, piekarz)

Elektroradiologia (technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny)

Fryzjerstwo (fryzjer, technik usług fryzjerskich)

Geologia i ochrona środowiska (technik geolog, technik ochrony środowiska)

Hodowla koni (jeździec, technik hodowca koni)

Hotelarstwo (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, technik hotelarstwa)

Kosmetyka (technik usług kosmetycznych)

Leśnictwo (operator maszyn leśnych, technik leśnik)

Ochrona osób i mienia (technik ochrony fizycznej osób i mienia)

Opieka medyczna (opiekun medyczny)

Opieka nad dzieckiem (opiekunka dziecięca)

Ortoptyka (ortoptystka)

Pomoc stomatologiczna (asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna)

Pożarnictwo (technik pożarnictwa)

Produkcja filmowa i telewizyjna (asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej)

Protetyka słuchu (protetyk słuchu)

Pszczelarstwo (pszczelarz, technik pszczelarz)

Realizacja dźwięku (technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień)

Reklama (technik organizacji reklamy)

Rybactwo śródlądowe (rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego)

Sterylizacja medyczna (technik sterylizacji medycznej)

Technika dentystyczna (technik dentystyczny)

Technika masażu (technik masażysta)

Technika ortopedyczna (technik ortopeda)

Terapia zajęciowa (terapeuta zajęciowy)

Turystyka (technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej)

 

W każdej z grup zawodowych wyłonione zostaną 3–4 osobowe zespoły.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Znaleźć tam można formularz zgłoszeniowy, harmonogram pracy, wymagania dla autorów i redaktorów.

Jednocześnie informujemy, że nabór autorów i redaktorów merytorycznych dla kolejnych 8 grup zawodów przeprowadzony będzie w trybie postępowania przetargowego. Prosimy o śledzenie BIP. Ogłoszenie ukaże się w zakładce Zamówienia powyżej 30 tysięcy €.

Poszukujemy również 11 trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji upływa 3 maja 2017 roku o godzinie 23.59.

 

Dodaj komentarz