Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie laureatem I nagrody konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie znalazł się w gronie laureatów konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” organizowanego w ramach projektu dobre praktyki „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości kształcenia zawodowego – ESQA”. Szkoła zdobyła I nagrodę oraz wyróżnienie w I edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Praktyką tą jest Szkolna Firma Poligraficzna w obszarze zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów.

 

Szkolna Firma Poligraficzna to zespół młodych ludzi – uczniów szkoły z różnych klas wszystkich kierunków kształcenia, którzy pod opieką nauczycieli zajmują się działalnością poligraficzną na terenie szkoły –   „Od zamówienia do jego realizacji”. Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, realizując proces dydaktyczny, wykonuje drobne usługi poligraficzne dla szkoły a także  innych szkół tj. materiały promocyjne, akcydensy i inne druki.

Szkolna Firma Poligraficzna  jest organizacją składająca się z kilkunastu uczniów, którzy zgłosili chęć podejmowania w niej pracy. Mogą zapisywać się wszyscy, którzy są zainteresowani zawodem i chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe.  W każdym roku szkolnym  liczba uczniów  w szkolnej  firmie się zmienia. Ci z klas starszych kończą szkołę, dochodzą młodsi, którzy w ramach wolnego czasu chcieliby podjąć działania wykraczające poza materiał nauczania w szkole.

Uczniowie pracują w grupach mieszanych pod względem doświadczenia zawodowego, tak aby wyrównywać poziom wiedzy i umiejętności oaz dać równe  szanse wszystkim uczestnikom. Podczas pracy są wykorzystywane różne metody – podstawowa to  praca w grupach, polegająca na realizacji  zadań praktycznych. Metoda projektu i „burzy mózgów” jest wykorzystywana  w fazie planowania zadań. Natomiast dyskusja umożliwia rozwiązywanie problemów. Metody integracyjne, współpracy w grupie – aktywizujące pracę uczniów pozwalają wprowadzać życzliwą atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy w zespole, kształtują cechy zarządzania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji i zadań oraz korelacji pracy. Stosowane są również metody ewaluacyjne – oceniające pracę i  działania uczniów.

W ramach działalności firmy odbywają się również wycieczki młodzieży do zakładów poligraficznych zajmujących się przygotowywaniem materiałów do druku, drukowaniem w różnych technikach i na różnych podłożach drukowych oraz procesami wykończeniowymi produktu, co pozwala uczniom doskonalić umiejętności zawodowe. Podstawowym narzędziem pracy jest Internet, przy pomocy którego uczniowie komunikują się ze sobą, przesyłają prace pomiędzy poszczególnymi działami podczas realizacji procesu produkcyjnego, wykorzystując sprzęt i  narzędzia poligraficzne oraz oprogramowanie. Szkoła posiada niezbędne zasoby do prowadzenia takiej działalności: sprzęt komputerowy, fotograficzny i stosowne oprogramowanie do wykonywania projektów graficznych, naświetlania form drukowych oraz maszyny drukujące i urządzenia przeznaczone do wykończenia druków.

Działalność młodzieży jest systematyczna, cały proces przygotowania do druku,
drukowania i wykończenia druków uczniowie realizują samodzielnie, nauczyciele jedynie wspomagają ich wiedzą i doświadczeniem. Rezultaty pracy uczniów w postaci wydrukowanych materiałów promujących szkołę tj. ulotki, plakaty, notesy, foldery i inne druki są wykorzystywane podczas na targach, festynach i w gimnazjach oraz dniach otwartych szkoły. Uczniowie zaangażowani w działalność firmy podejmują  działania promujące zawód poligrafa.

Funkcjonowanie Szkolnej Firmy Poligraficznej na terenie szkoły pozwala uczniom poznać namiastkę przyszłej działalności zawodowej, realizować zainteresowania zawodem poligrafa. Uczniowie zdobywają doświadczenie funkcjonowania w zespole profesjonalnego przedsiębiorstwa. Mają możliwość realizowania zadań wykraczających poza materiał nauczania, co pozwoli im sprostać wymaganiom stawianym przez pracodawców i ułatwi znalezienie zatrudnienia w zawodzie. Uczniowie zdobywają konkretne umiejętności i doświadczenie zawodowe, którego wymaga od absolwenta szkoły współczesny rynek pracy.

Dorota Czopik
zastępca kierownika szkolenia praktycznego
w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie
fot. Dorota Czopik

Dodaj komentarz