Zawód to szansa, zawód to przyszłość. Rola edukacji zawodowej w kreowaniu szans na rynku pracy.

W Radomiu 21 stycznia 2016 r. odbyła się konferencja „Zawód to szansa, zawód to przyszłość. Rola edukacji zawodowej w kreowaniu szans na rynku pracy” skierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców zawodowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego.

Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Dorosłych „Edukacja” w Radomiu. Patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Radomia i Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zaproszonych gości, przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, KOWEZiU, MEN, urzędów pracy, pracodawców i uczestników konferencji powitała dyrektor Centrum Halina Cieślak. Z ramienia samorządu w konferencji uczestniczył wiceprezydent miasta Radomia Karol Semik.

Odpowiedzialność samorządu za współpracę szkół z pracodawcami, za kreowanie ścieżek edukacyjnych młodzieży, prezentacja zakresu współpracy samorządu i pracodawców ze szkołami, uczelniami i pracodawcami, podkreślanie roli poradnictwa całożyciowego to główne tematy spotkania.

W wystąradom2pieniach przedstawicieli pracodawców poruszano temat współpracy szkół z pracodawcami, sposobów wykorzystywania takiej współpracy w rozwoju młodego człowieka i jak najlepszego przygotowania go do wyzwań na rynku pracy. Wskazywano na potrzebę wytwarzania relacji mistrz-uczeń, kształcenia poprzez specjalizację w zawodzie.

W Radomiu rozwija się kształcenie dualne w branży metalowej, głównie dzięki działaniom powołanego w 2011 r. Radomskiego Klastra Metalowego. Umowę kooperacyjną podpisało 13 firm i instytucji. Podstawowym celem firm sygnatariuszy umowy jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii. Bardzo ważnym zadaniem, jaki stawiają sobie przedstawiciele firm Radomskiego Klastra Metalowego jest też promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży[1].

Przedstawicielem Radomskiego Klastra, w osobie Andrzeja Strzelczyka, była firma PMP Poland, producent i dostawca części, komponentów i podzespołów dla przemysłu spożywczego, maszynowego, poligraficznego, medycznego, lotniczego oraz maszyn pakujących.

Firma stawia na rozwój kadr w przedsiębiorstwie poprzez budowę ścieżek kariery zawodowej.

W otwartej rekrutacji przyjmowani są nie tylko specjaliści z doświadczeniem, ale również absolwenci szkół technicznych, dodatkowo przyuczani do zawodu poprzez udział w branżowych targach, seminariach i konferencjach. Optymalnym rozwiązaniem jest prowadzenie przez firmę PMP Poland klas patronackich, w których od 2012 r. kształci się 300 uczniów.

Wizyty uczradom3niów gimnazjów w zakładach produkcyjnych, wyprawki szkolne na zakup podręczników i ubrań roboczych, jednorazowe stypendia dla najzdolniejszych uczniów, praktyki szkolne, staże, praca wakacyjna w firmie, finansowanie wyjazdów szkolnych na wystawy zawodowe to główne formy wsparcia szkół. W planach jest współpraca z doradcami zawodowymi w gimnazjach, monitorowanie losów absolwentów klas patronackich oraz aktywniejszy udział w opracowywaniu programów nauczania.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu, Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki, Zespół Szkół Zawodowych nr im. mjr. H. Dobrzańskiego oraz Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach to kolejne placówki, które w ramach współpracy z firmą kierują do niej uczniów na praktyki lub „Dni przedsiębiorczości”.

W Radomiu prężnie rozwija się również branża IT, dlatego firmy działające w tej specjalizacji utworzyły Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Informatyki Południowego Mazowsza „Siła Innowacji”. W planach Stowarzyszenia jest opracowanie strategii Radomskiej Doliny Krzemowej. Prelegent Andrzej Kurzawa, wiceprezes Zarządu Technet, zwracał uwagę na konieczność wspierania utalentowanej matematycznie młodzieży, przede wszystkim w celu kształcenia kadr adekwatnie do potrzeb rynkowych, w tym przypadku do rozwijającej się w szybkim tempie branży IT. Będzie to możliwe poprzez ścisłą współpracę szkół z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi, samorządem oraz Stowarzyszeniem SWI.

Innym przykładem dobrej praktyki współpracy szkół z pracodawcami była prezentacja programu „Zagrzewamy do nauki” PGNiG Termika i Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wymierną korzyścią z takiej współpracy oprócz stypendiów dla uczniów, praktyk zawodowych u dobrze prosperującego pracodawcy, jest powrót technika energetyka na listę zawodów kształconych w szkołach.

Podkreślano rolę poradnictwa całożyciowego, rolę doradcy zawodowego nie tylko w szkole, ale również w zakładzie pracy, jako osoby kompetentnej, dobrze przygotowanej i świadomej tego, że towarzysząc młodemu człowiekowi wpływa na wybór jego ścieżki edukacyjnej oraz ścieżki kariery.

Zmiana wizerunku zawodu, jego promocja, odejście od stereotypowego myślenia o zawodach, np. branży mechanicznej jako mało atrakcyjnych to kolejne tematy, jakie poruszano podczas spotkania.

Promocję kształcenia zawodowego przejmują uczniowie, nauka w technikum jest teraz powodem do dumy. W taki oto sposób uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu promują swoją szkołę: https://www.youtube.com

Centrum Edukacji Dorosłych „Edukacja” w Radomiu obchodzi w tym roku 18-lecie swojej działalności – życzymy Pani Dyrektor oraz pracownikom Centrum wielu sukcesów i rozwijania pasji zawodowych!

tekst i fot. Anna Krajewska
Wydział Informacji i Promocji KOWEZiU
e-mail: a.krajewska@koweziu.edu.pl

[1] http://www.klaster-radom.pl

Dodaj komentarz