Turniej Wiedzy o Zawodach

Główny cel Turnieju Wiedzy o Zawodach to przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu, pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z rynkiem pracy oraz promocja kształcenia ustawicznego na potrzeby rynku pracy.

 

Cele szczegółowe turnieju:
• rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych kwalifikacjach,
• doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek edukacyjnych i zawodowych,
• kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim gremium,
• podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Turniej Wiedzy o Zawodach – IX edycję ogólnopolską dla szkół ponadgimnazjalnych honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Białegostoku.

Stronę merytoryczną i organizacyjną turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych wsparły:

  • Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
  • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.

Etap szkolny i międzyszkolny

I etap szkolny turnieju odbył się 1 marca 2017 r. W rozwiązywaniu testu w wersji on-line udział wzięło 303 uczniów z 37 szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki rejestrowane były na bieżąco on-line, co umożliwiło niemal natychmiastowe wyłonienie zakwalifikowanych do kolejnego etapu uczniów.

Na podstawie uzyskanych wyników i czasu rozwiązania testu wyłoniono uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału IX edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach.

Etap finałowy

Finał IX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach odbył się 30 marca 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Każdy uczestnik finału dokonał 10-minutowej prezentacji wybranego z podanej listy zawodu. Uczestnicy finału sami zdecydowali o formie prezentacji (z wykorzystaniem narzędzi, rekwizytów, sprzętu audiowizualnego, itp.).

Laureaci finału IX edycji ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Zawodach

Miejsce I – Weronika Sitko – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach – prezentowany zawód: technik pożarnictwa;

Miejsce II – Sandra Iwona Kleczkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach – prezentowany zawód: technik weterynarii;

Miejsce III – Dariusz Ireneusz Pyzia – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach – prezentowany zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wśród 10 nagrodzonych prezentacji były również takie zawody jak: technik tyfloinfromatyk, asystent osoby niepełnosprawnej, technik przemysłu mody, technik usług pocztowych i finansowych, kucharz, opiekun medyczny, technik ekonomista.

Organizatorem turnieju była Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Więcej na: http://www.pracownia.ckubialystok.pl

Zdjęcia z finału turnieju można znaleźć na: http://www.pracownia.ckubialystok.pl.

 

Dodaj komentarz