Konkurs „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

 

Konkurs ma na celu:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
    • dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
    • dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

 

Przygotowanie pracy do wysłania

Praca opisowa (esej, scenariusz) – w formacie .doc, .docx. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę w przypadku ucznia). Należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca w kategorii „komiks” – w dowolnym formacie graficznym. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „video” (film nakręcony telefonem komórkowym) – w formacie .mp4, .mpg lub .avi. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

 

Prace należy nadsyłać do dnia 25 stycznia 2017 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl. W temacie korespondencji wpisać: Konkurs – praca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/komiks/video/scenariusz).

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2016 roku do 22 stycznia 2017 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić udział najpóźniej do 8 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na konkurs na stronie wiedza.pkn.pl oraz  w księdze Olimpiady, konkursy, rankingi.

Ośrodek Rozwoju Edukacji sprawuje opiekę metodyczną nad V Ogólnopolskim Konkursem „Normalizacja i ja”.

Dodaj komentarz