Klasy patronackie – przyszłość kształtowana dzisiaj

Klasy patronackie to sposób na korzystną współpracę szkoły zawodowej z przedsiębiorcą. Powstają one poprzez zawarcie umowy między placówką edukacyjną a pracodawcą. Firma obejmuje wtedy opieką wybrane oddziały w szkołach o profilach zgodnych z jej działalnością. Jej oczekiwania są uwzględniane przy tworzeniu programu nauczania klasy.

dolnysPatron – opiekun doskonały

W ramach patronatu kształcenie praktyczne odbywa się w całości lub w części u pracodawcy. Wykorzystuje się w przy tym maszyny i materiały firmy patronackiej, organizuje specjalistyczne kursy oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Często przedsiębiorstwo doposaża klasy patronacie, funduje też stypendia uczniom. Zdarza się, że pokrywa koszty ubezpieczenia uczniów, dopłaca do podręczników, zakupuje potrzebną odzież roboczą oraz funduje nagrody w konkursach zawodowych.

Najzdolniejsi absolwenci mają potem w takiej firmie zagwarantowaną pracę. Nic dziwnego więc, że chętnych do nauki w klasach patronackich jest więcej niż miejsc. Uczą się w nich najlepsi.

Strefa patrona

Przykładem wzorowej współpracy szkół i przedsiębiorstw w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest patronat, jakim objęła firma Winkelmann Sp. z o.o. uczniów Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Obszar LSSE to również firmy VW MP i Sitech AG, które objęły patronatem klasy
w Zespole Szkół w Chocianowie.

Równie silnie ze szkolnictwem współpracuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przykładem tu jest patronat zakładu Feurecia Wałbrzych nad uczniami Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Zapowiedziano również powstanie dwóch nowych klas patronackich. Stworzą je firmy działające w WSSE: Segepo – Refa ze Świebodzic w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz GKN Driveline w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Obie firmy chcą patronować klasom o profilu operator obrabiarek skrawających, liczącym po około 15 uczniów.

Firmy z Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, takie jak np. SOOP Polska Sp. z o.o., Dofama Thies, Bricomarche Trawis, P.P.H.U Kamex oraz Ewa i Andrzeja Krause Instalatorstwo Elektryczne patronatem objęły klasy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Powstają również klasy pod patronatem samej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamiennogórska strefa już w siedmiu powiatach współuczestniczy w tworzeniu oferty edukacyjnej na dany rok szkolny.

Rozwój zależny czy należny?

Klasy patronackie stwarzają możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz płatnych staży wakacyjnych. Uczniowie z takich klas dzięki zapleczu gwarantowanemu przez największe firmy w regionie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu edukacji. Rozwój województwa dolnośląskiego zależy od nowych inwestycji na jego terenie. Modelowa współpraca przemysłu ze szkolnictwem zawodowym może te inwestycje przyciągnąć.

Krystian Sadowski

Tekst pochodzi ze strony: www.dolnoslaskie.doradztwo.koweziu.edu.pl

 

Dodaj komentarz