I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy

W dniu 5 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie zorganizowano I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy RIGIPS Saint Gobain.

W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Rywalizowało 9 szkół z województwa podkarpackiego. Turniej składał się z dwóch części. Zawodnicy w pierwszej części teoretycznej musieli wykazać się wiedzą zawodową, rozwiązując test z zakresu znajomości systemów suchej zabudowy. Po krótkiej przerwie, w drugiej części zawodów, zespoły dwuosobowe z poszczególnych szkół wykonywały zadanie praktyczne według określonego wzoru, na przygotowanych stanowiskach pracy. Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności i precyzji. Uczniowie musieli odpowiednio przygotować obróbkę materiału, dopasować poszczególne elementy systemu suchej zabudowy tak, aby dokładnie wykonać element według załączonej dokumentacji. Choć zadanie nie było łatwe, wszyscy uczestnicy poradzili sobie z nim. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli firm budowlanych, przy ocenie brała pod uwagę: wykonanie fragmentu systemu suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych fragmentów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

W turnieju rywalizowali uczniowie z następujących szkół:

  1. Zespół Szkół Technicznych i artystycznych w Lesku
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu
  3. Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle
  4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
  5. Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie
  6. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu
  7. Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie
  8. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
  9. Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

 

Imprezę uświetnili swoją obecnością: Ludwik Sobol – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Krzysztof Staszecki – dyrektor fabryki Rigips, Marek Bieniasz – doradca sprzedaży Rigips oraz Adam Wójcik – doradca techniczny Rigips.

Uczniowie biorący udział w turnieju zaprezentowali wysoki poziom umiejętności zawodowych. Młodzi adepci sztuki budowlanej potwierdzili bardzo dobre przygotowanie z zakresu montażu systemów suchej zabudowy. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę RIGIPS Saint Gobain. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

 

Wyniki I Podkarpackiego Turnieju Budowlanego Monterów Systemów Suchej Zabudowy:

I miejsce – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu

uczniowie: Daniel Ogryzek, Daniel Plewiński

II miejsce – Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

uczniowie: Dariusz Dec, Bartłomiej Wilk

III miejsce – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu uczniowie: Mateusz Jedynak, Mateusz Szarek

Mamy nadzieję, że zorganizowane zawody zwiększą atrakcyjność wizerunku kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Liczymy na dalszą owocną współpracę z firmami budowlanymi i przyszłymi pracodawcami absolwentów szkół zawodowych. Jesteśmy przekonani, że współzawodnictwo w turnieju uczniów z różnych szkół Podkarpacia jest ciekawą formą promocji kształcenia zawodowego.

Organizatorami konkursy byli dyrekcja i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie.

Barbara Rusinek
nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych

 

 

 

Dodaj komentarz