Ciekawy zawód – technik optyk

Polski Instytut Kształcenia Optyków stworzył szkołę, która powstała na bazie doświadczeń budowania sieci salonów optycznych.

– Prowadząc proces rekrutacyjny, zauważyliśmy, iż na rynku pracy brakuje fachowców – optyków. To zainspirowało nas, aby stworzyć szkołę, która będzie edukowała naszych przyszłych pracowników. Tworzymy szkołę inną niż wszystkie. Opieramy się na doświadczeniu pracodawcy poszukującego dobrze wykształconych kandydatów do pracy. Doskonale znamy realia i wymagania, dlatego wiemy, jak idealnie przygotować naszych uczniów do pracy w tej branży.

Jesteśmy szkołą, która dzięki współpracy z salonami optycznymi Doktor Marchewka gwarantuje absolwentom pracę. Jest to jedyna taka szkoła w całej Europie. Stawiamy na wiedzę merytoryczną, jednak w naszym przekonaniu wiedza ta dopiero uzupełniona o doświadczenie praktyczne daje gwarancję sukcesu przyszłym absolwentom. W trakcie nauki zapewniamy staże w sieci salonów optycznych, gdzie nasi uczniowie będą się szkolić pod okiem doświadczonych specjalistów.

Policealna Szkoła Kształcenia Optyków w Tarnogórze wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy, gdzie brakuje fachowców w tej dziedzinie. Dzięki możliwości łączenia nauki z praktyczną nauką zawodu a także gwarancji pracy dla absolwentów – jesteśmy idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny zawód.

Kierunek kształcenia technik optyk w Policealnej Szkole Kształcenia Optyków zajmuje się nauką o poprawianiu sprawności narządu wzroku. Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Na tym kierunku nauczymy m.in. jak:

 • dobierać, wykonywać i dopasowywać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe oraz inne pomoce wzrokowe stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji
 • przeprowadzać badania komputerowe wzroku
 • wykonywać pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych
 • doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa i innych oraz pod względem estetycznym
 • wykonywać wszelkie naprawy i konserwacje różnych okularów
 • orientować się w profilaktyce chorób oczu i kierować klientów w razie potrzeby do lekarza okulisty
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Podstawa programowa dla tego zawodu obejmuje następujące kwalifikacje:
M.14 – Montaż i naprawa elementów i układów  optycznych
M.30 – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo-handlowym, w salonach optycznych, w gabinetach optometrystycznych, w punktach serwisowych, w placówkach medycznych i instytucjach naukowo-badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury.

Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Innowacyjność naszej szkoły policealnej opiera się także na nowatorskiej podstawie programowej, która została poszerzona o wiele interesujących zajęć i ćwiczeń niespotykanych dotąd w żadnych innych szkołach kształcących optyków. Z tego też względu w PIKO kładziemy nacisk m.in. na kursy refrakcji, które dadzą naszym słuchaczom możliwość zdobycia dyplomu technika optyka jak i refrakcjonisty. Wszystko to gwarantuje perfekcyjne przygotowanie do państwowego egzaminu i przyszłej pracy zawodowej.

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Optyka i przyrządy optyczne
 • Technologie pomocy wzrokowych
 • Anatomia, fizjologia i patologia oka
 • Działalność gospodarcza w optyce
 • Język obcy w optyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Rysunek techniczny
 • Pomoce wzrokowe
 • Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne

 

Policealna Szkoła Kształcenia Optyków w Tarnogórze posiada nowoczesny budynek, dostosowany do potrzeb edukacyjnych. Znajduje się w nim siedem przestrzennych sal wykładowych oraz trzy pracownie do ćwiczeń praktycznych. Dysponujemy również klasą wyposażoną w najnowszy sprzęt komputerowy. Pracownie posiadają tablice interaktywne i rzutniki. Mamy również dużą salę gimnastyczną wraz z zapleczem.

Pracownia optyki okularowej jest wyposażona w stanowiska służące do ćwiczeń praktycznych. Stanowisko do szlifowania, centrowania i montażu soczewek okularowych zawiera:

– szlifierki ręczne;

– rowkarki ręczne;

– urządzenia służące do polerowania krawędzi soczewek okularowych;

– centroskopy;

-dioptromierze manualne i automatyczne

Sale są wyposażone w sprzęt najnowszej generacji, w tym automat szlifierski bezszablonowy „Mr Orange”, światowego lidera branży optycznej firmy Essilor.

Nasi wykładowcy przedmiotów zawodowych to praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

Przy szkole w wyremontowanym budynku mieści się również Internat z pokojami 2- i 3-osobowymi, dostosowany do przyjęcia słuchaczy i kursantów.

Całość nauki trwa 4 semestry (2 lata), zajęcia edukacyjne odbywają się co 2 tygodnie w cyklu zaocznym weekendowym (soboty i niedziele) w pracowniach i salach wykładowych szkoły.

Cykl kształcenia w Policealnej Szkole Kształcenia Optyków kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły wraz z dyplomem, uzyskawszy tytuł zawodowy technik optyk.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.piko.edu.pl.

Anna Skardecka
e-mail: annaskardecka@gmail.com
Polski Instytut Kształcenia Optyków

Dodaj komentarz